Havlíček Brain Team,
Přemyslovská 11, 130 00 Praha 3
Pražský právnický podzim Stálá konference českého práva

Atlas

Magdalena Koťová
Atlas ortodontických anomálií
ISBN 978-80-87109-11-3

Atlas ortodontických anomálií je přehledem vybraných klinických situací, s nimiž se praktický zubní lékař setkává při vyšetření a ošetření chrupu dětí i dospělých. Upozorňuje na symptomy a souvislosti, které vedou k včasné diagnostice závažných ortodontických anomálií. Demonstruje rovněž „urgentní ortodontické diagnózy“, jejichž léčba by měla být co nejdříve zahájena. Obrazový materiál (rtg snímky a fotografie) vznikal v každodenní lékařské praxi. Doprovodný text je záměrně minimalizován na základní ortodontickou diagnózu a z ní vyplývající doporučení pro praktického zubního lékaře.

Vydal Havlíček Brain Team v edici ČSK, září 2008.
Přímý prodej: Česká stomatologická komora, Ing. Jolana Kunrtová, tel.: +420 234 709 630,
e-mail: kunrtova@dent.cz

atlas.jpg

Doporučená cena: 650,- Kč.
Formát A4, vazba V8a, 144 tiskových stran.