Havlíček Brain Team,
Přemyslovská 11, 130 00 Praha 3
Pražský právnický podzim Stálá konference českého práva

DET

Milan Sojka
Dějiny ekonomických teorií
ISBN: 978-80-87109-21-2

Rozsáhlá práce nedávno zesnulého předního českého ekonoma M. Sojky přibližuje atraktivní a zasvěcenou formou zrod a vývoj ekonomických teorií až po současnost. Publikace je skvěle fundovanou monografickou prací a zároveň plní všechny funkce vysokoškolské učebnice i reprezentativního zásadního díla oboru. Je vybavena grafy, přehlednými tabulkami a dalšími nástroji čtenářského komfortu a stane se nepochybně nepostradatelnou součástí zlatého fondu původní české ekonomické literatury.

Vydal Havlíček Brain Team, prosinec 2010.
Objednávat můžete: sekretariat@brainteam.cz

det_01.jpg

 Doporučená maloobchodní cena 600 Kč.
Formát A5, vazba V8, 544 tiskových stran.