Havlíček Brain Team,
Přemyslovská 11, 130 00 Praha 3
Pražský právnický podzim Stálá konference českého práva

Kompendium

Vít Matějů a kol.
Kompendium sanačních technologií

ISBN: 80-86832-15-5

Rozsáhlá monografická práce kolektivu špičkových odborníků v oblasti ekologie a odstraňování ekologických škod (ed. V. Matějů), jediná svého druhu v české literatuře, byla vydána pro Ekomonitor - Vodní zdroje a určena pro zasvěcenou profesionální veřejnost. V současné době nejsou skladové zásoby k dispozici.

Vydal Havlíček Brain Team, únor 2006.

kompendium.jpg

 Formát A4, vazba V8, 280 tiskových stran.