Havlíček Brain Team,
Přemyslovská 11, 130 00 Praha 3
Pražský právnický podzim Stálá konference českého práva

Kořeny kodifikací

Jan Kuklík, Petra Skřejpková:
Kořeny a inspirace velkých kodifikací
ISBN: 978-80-87109-07-6

Dějiny evropského práva jsou od dávných časů spojeny s vývojem kodifikací, tedy zákonů či zákoníků upravujících základní právní vztahy jednotlivých právních odvětví. Nejvýznamnějšími z nich, motivy, které k jejich vytvoření vedly, jejich strukturou a právními instrumenty, ale i společenským a politickým kontextem jejich vzniku se zabývá moderně pojatá monografie zkušených autorů, kteří se se stejnou jistotou pohybují na poli právním i historickém. Publikace slouží jako významný studijní materiál a doplňuje úspěšnou řadu „Avenira edice” vydávanou nakladatelstvím Havlíček Brain Team.

Vydal Havlíček Brain Team, říjen 2008.smidak_05.jpg

Doporučená maloobchodní cena 300 Kč
Formát A5, vazba V8a, 200 tiskových stran.