Havlíček Brain Team,
Přemyslovská 11, 130 00 Praha 3
Pražský právnický podzim Stálá konference českého práva

O firmě

Havlíček Brain Team

nakladatelství — vydavatelství, mediální poradenství — konzultační činnost,
vzdělávání — věda, umělecká a organizační agentura


Havlíček Brain Team je kancelář, která od 1. ledna 2005 poskytuje široký okruh služeb a produktů, jejich společným jmenovatelem je exkluzivita, vysoká kvalita, mimořádná míra inovativního vnímání potřeb a zájmů zákazníků.

V oblasti nakladatelské činnosti se kancelář za krátkou dobu svého působení etablovala zakázkovým zpracováním řady odborných časopisů, sbírek a knih (právo, daně, pojišťovnictví, zdravotnictví a další obory). Vedle této tvorby na zakázku realizuje Havlíček Brain Team vlastní nakladatelský program, který je zaměřen zejména na exkluzivní a reprezentativní publikace knižního charakteru a praktické příručky.

Vydavatelské práce kanceláře jsou orientovány především na luxusní katalogovou tvorbu, nabízejí možnosti realizace výročních zpráv, tématických a firemních publikací, autorských kalendářů a dalších vydavatelských a polygrafických produktů.

Ve sféře mediálního poradenství nabízí Havlíček Brain Team zpracování mediálních strategií, přípravu a tvorbu tiskových zpráv, prohlášení a stanovisek, pořádání tiskových konferencí, zajištění tiskových mluvčích, mediální tréninky a speciální mediální kreativní návrhy pro náročnou klientelu.

Kancelář v oblasti konzultační činnosti předkládá svým klientům možnosti politických analýz, autorské přípravy článků, poradenství pro podnikatele, zprostředkování odborných porad právní, daňové a ekonomické povahy, zpracování spolkové a podnikové legislativy a dalších konzultací.

Vzdělávací aktivity kanceláře jsou zaměřeny na školení, přednášky a semináře zejména v oborech práva, daní a v dalších sférách a obracejí se především na podnikatele, veřejnou správu a občanskou společnost.

Potenciálu vědeckých kapacit využívá Havlíček Brain Team pro své klienty k odborným rešerším, analýzám, vypracování teoretických i praktických stanovisek.

Jako umělecká a organizační agentura vstupuje kancelář do produkce velkých výstavnických a kulturních akcí, přípravy uměleckých programů pódiového, rozhlasového, televizního a filmového typu.

Reference

Kancelář Havlíček Brain Team spolupracuje s vynikajícími odborníky v řadě profesí a navazuje též na řadu aktivit svých členů z minulých let. Přední osobnosti zejména z oblasti práva, daní, žurnalistiky, medicíny, ekologie, historie, umění, módy a dalších oborů a sfér působí jako autoři článků v periodických publikacích připravovaných u nás nakladatelsky či vydavatelsky, jsou tvůrci knih vydávaných v našem nakladatelství nebo zpracovávaných na zakázku pro naše klienty, přednášejí a vedou semináře a diskusní programy v rámci vzdělávacích projektů realizovaných kanceláří a podílejí se na konzultačních a poradenských činnostech. Okruh těchto špičkových představitelů nejrůznějších oborů se neustále rozšiřuje.

 

Naši autoři, konzultanti, poradci, pedagogičtí a další spolupracovníci:

Bárta Jan, JUDr., CSc. (právo)

Bartůňková Eva, Mgr. (právo)

Basař Petr, Ing., MBA (průmysl)

Basařová Gabriela, prof. Ing., Dr.Sc.

Bašus Miroslav, Ing. (polygrafie)

Beran Vladimír, Mgr. (právo)

Blažková Eva, PhDr. (pedagogika)

Bohuslav Lukáš, JUDr., Ph.D. (právo)

Bucher Radovan (bankovnictví)

Císařová Dagmar, Prof. JUDr., DrSc. (právo)

Černocká Petra (hudba)

Deréová Alena, JUDr. (právo)

Dienstbier Filip, JUDr. Ing., Ph.D. (právo)

Doležal Marek, JUDr. (právo)

Dörfl Luboš, Mgr. (právo)

Felt Karel, PhDr. (publicistika, sport)

Fiala Roman, JUDr. (právo)

Ficek Jan, Ing. (reality)

Franc Petr, Mgr. (právo)

Franc Radomír, Ing. (průmysl)

Frühauf Pavel, MUDr., CSc. (zdravotnictví)

Gerloch Aleš, Prof. JUDr., CSc. (právo)

Ginter Jindřich (média)

Grossová Marie Emilie, JUDr. Ph.D. (právo, daně)

Hájková Šárka, Mgr. (právo)

Hejtmánek Ladislav, JUDr. (právo)

Horký Bohuslav, JUDr. (právo)

Housková Kateřina (umělecká produkce)

Charvát Pavel, Mgr. (právo)

Chochola Miroslav, Mgr. (média)

Jahodář Luděk, Prof. RNDr. CSc. (farmacie, botanika)

Janek Kryštof, Mgr. (právo)

Januš Jan, Mgr. (média)

Jirsa Jaromír, JUDr. (právo)

Jůzl Miloslav, PhDr. (pedagogika)

Kadaně Lubomír, JUDr. (právo)

Kantůrková Libuše, JUDr. (právo)

Karfík Zdeněk, JUDr., CSc. (právo)

Karfíková Marie, Prof. JUDr., CSc. (právo)

Klíma Karel, Prof. JUDr., CSc. (právo)

Korbel František, Mgr., Ph.D. (právo)

Košťál Vratislav, JUDr. PhDr., (průmysl)

Kotrlý Tomáš, ThLic. (právo)

Kovářová Daniela, JUDr. (právo)

Krutina Miroslav, Mgr. (nevládní organizace, právo)

Lichovník Tomáš, JUDr. (právo)

Lisse Luděk , JUDr., Ph.D. LL.M. (právo)

Mádr Jaroslav, JUDr. (právo)

Malý Karel, Prof. JUDr., DrSc. (právo, historie)

Manhart Lukáš, Mgr. (právo)

Marková Hana, prof. JUDr., CSc. (právo, finance)

Mottl Tomáš, Mgr. (právo)

Mrázová Adriena, Ing.

Mrzenová Eva, Mgr. (nevládní organizace)

Novotná Alena, JUDr. PhDr., Ph.D. (právo)

Novozámský Jaroslav, JUDr. (průmysl)

Nykodým Jiří, JUDr. (právo)

Palko Daniel, JUDr. (právo)

Passer Jan M., JUDr., Ph.D., LL.M. (právo)

Pavlát Josef, PhDr. (zdravotnictví)

Pavlátová Jarmila, doc. JUDr., CSc. (právo)

Pekárek Jiří, MUDr. (zdravotnictví, nevládní organizace)

Petr Bohuslav, JUDr., Ph.D. (právo)

Potočková Dana, PhDr. (právo)

Poulíková Marie, MUDr. (zdravotnictví)

Prudíková Dana, Mgr. et Mgr., Ph.D. (právo)

Punčochář Pavel, Mgr. (právo)

Raban Přemysl, Prof. JUDr., CSc. (právo)

Rizman Stanislav, JUDr. (právo)

Rychetský Pavel, JUDr. (právo)

Samková Klára A., JUDr., Ph.D. (právo)

Sedlák Viktor, Mgr. (právo)

Schneiberg František, MUDr. (zdravotnictví)

Skřejpek Michal, Prof. JUDr., DrSc. (právo, historie)

Sluková Jitka (publicistika)

Smetáková Michaela (výtvarné umění)

Sochovský Jiří (výtvarné umění)

Sokol Tomáš, JUDr. (právo)

Soukup Ladislav, Doc. JUDr., CSc. (právo)

Sovová Olga, JUDr. Ph.D. (právo)

Spálený Petr (hudba)

Starý Marek, JUDr. Ph.D. (právo)

Staša Josef, JUDr. Ing., CSc. (právo)

Sváček Jan, JUDr. (právo)

Svobodová Vendula (nevládní organizace)

Šprongl Jaroslav (umělecká agentura)

Štáchová Helena (divadlo)

Štangová Věra, doc. JUDr., CSc. (právo)

Šustrová Daniela, JUDr. (právo)

Teryngel Jiří, JUDr. (právo)

Tichá Hana, JUDr. (právo)

Tlustoš František , JUDr. (průmysl)

Trebatický Peter, JUDr., LL.M. Ph.D. (právo)

Vacek Oldřich, RNDr., CSc. (botanika)

Vacková Monika, JUDr. (právo)

Vančurová Kateřina, Mgr. (právo)

Vaníček Jiří, PhDr. (umělecká agentura)

Vávra Libor, JUDr. (právo)

Vojtěch Adam, Mgr. (právo)

Vojtek Petr, JUDr. (právo)

Vychopeň Martin, JUDr. (právo)

Vyklický Jan, JUDr. (právo)

Vysokajová Margerita, Doc. JUDr., CSc. (právo)

Zbořil Zdeněk, PhDr. (filozofie, politologie)

Žáček Jan (publicistika)

 

Instituce a podniky:

ČEPS, a. s., Soudcovská unie České republiky, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Ústavní soud ČR, Městský soud v Praze, Česká advokátní komora a regiony ČAK Praha a Střední Čechy, Kancelář veřejného ochránce práv, Unie podnikových právníků, Vězeňská služba ČR, exekutorské úřady Přerov, Praha 5, Praha 7 a Klatovy, advokátní kanceláře a advokáti prof. JUDr. Alexander Bělohlávek, JUDr. Marie Cilínková, JUDr. Marek Görges, JUDr. Anna Márová, Spolek českých právníků Všehrd, Komora soudních tlumočníků ČR, Právnická fakulta UK v Praze, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav práva a právní vědy, o. p. s., Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a. s., Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s., Institut mezioborových studií, právní a informační portál epravo.cz, Právní rádce, Česká stomatologická komora, Českomoravská myslivecká jednota, o. s., PPF a. s., Salzgitter Mannesmann Stahlhandel, s. r. o., ALLTOYS, spol. s r. o., Wolters Kluwer ČR, a. s., Newton Technologies, a. s., Budějovický Budvar, národní podnik, Plzeňský prazdroj, a. s., UniCredit Bank a. s., Agentura NKL Žofín, Beroun Golf Resort, a. s., ValvoLinex, a. s., ATEK s. r. o., Franc R&I s.r.o., Vodní zdroje Ekomonitor, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., Českomoravské sladovny a. s., Český svaz pivovarů a sladoven, 1-CUBE, s.r.o., BASF spol. s r. o., Bühler Praha s.r.o., Limagrain Central Europe Cereals, O.K. servis, OSIVO a. s., PAWLICA, Pivo Praha, Raven Trading, Sdružení pro ječmen a slad, Selgen a.s., Sladovny Soufflet ČR, Nakladatelství Leges, s. r. o., Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Myslivost s. r. o., Lesnická práce s. r. o., Knižní velkoobchod Pemic a. s., Kosmas s. r. o., Nakladatelství Oeconomica VŠE Praha, Grafotechna Plus s. r. o., PBtisk Příbram s. r. o.