Havlíček Brain Team,
Přemyslovská 11, 130 00 Praha 3
Pražský právnický podzim Stálá konference českého práva

Ochrana

Otto Kodl a kol.
Radiační ochrana při zubních radiodiagnostických vyšetřeních
4. vydání
ISBN: 978-80-87109-26-7

Předložené texty mají posloužit jako studijní materiál pro přípravu osob zajišťujících tzv. soustavný dohled nad dodržováním radiační ochrany při používání zubních rtg přístrojů a dále mají sloužit k lepší orientaci těch, kteří zubní rentgen již používají nebo jeho používání plánují. Text je zpracován na základě současně platných právních předpisů a odborných poznatků. Ke každé kapitole textu jsou vypracovány otázky k průběžnému ověřování znalosti obsažené v jednotlivých kapitolách.

Vydal Havlíček Brain Team v edici ČSK, září 2011.
Knihu nemáme skladem - objednávky vyřizuje Česká stomatologická komora, Ing. Jolana Kunrtová, tel.: +420 234 709 630, e-mail: kunrtova@dent.cz

ochrana.jpg

Doporučená maloobchodní cena 150 Kč.
Formát A4, vazba V2, 80 tiskových stran.