Havlíček Brain Team,
Přemyslovská 11, 130 00 Praha 3
Pražský právnický podzim Stálá konference českého práva

Právnická

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., a kol.:
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
The Faculty of Law of Charles University in Prague
ISBN: 978-80-87109-09-0

Reprezentativní publikace o historii a současnosti pražského vysokého právnického učení vychází při příležitosti 660. výročí založení Karlovy univerzity. Kniha přináší bohatý soubor ilustrací a seznamuje čtenáře s nejvýznamnějšími okamžiky dějin výuky práva v české metropoli. Představuje zároveň fakultu jako moderní instituci dosahující vysokých mezinárodních parametrů a připravující kvalifikované absolventy pro všechna právnická povolání. Publikaci vydává nakladatelství Havlíček Brain Team pro potřeby Právnické fakulty UK v Praze.

Vydal Havlíček Brain Team, duben 2008.

pravnicka.jpg

 Formát A4, vazba V8b, 112 tiskových stran.