Havlíček Brain Team,
Přemyslovská 11, 130 00 Praha 3
Pražský právnický podzim Stálá konference českého práva

RP

Záboj Horák, Michal Skřejpek (editoři)
Římské právo a kodifikace
ISBN: 978-80-87109-23-6

Sborník připravený v rámci vysokoškolského výzkumu Právnické fakulty Univerzity Karlovy přináší vystoupení předních českých i zahraničních znalců římského práva k otázkám civilního testamentu, služebností, počítání času v římském procesním právu atd. Vědecká konference se konala na půdě Právnické fakulty ve dnech 16.-17. dubna 2010.

Vydal Havlíček Brain Team, prosinec 2010.
Knihu nemáme skladem - celý náklad převzala Právnická fakulta UK

rp_01.jpg