Havlíček Brain Team,
Přemyslovská 11, 130 00 Praha 3
Pražský právnický podzim Stálá konference českého práva

Rukověť

Věra Bartáková, Robert Houba, Jiří Zemen
Rukověť zubního lékaře (ošetřování pacientů s komplikujícím zdravotním stavem)

ISBN: 80-903609-1-2

Orientační příručka je zaměřena na ošetřování pacientů s komplikujícím zdravotním stavem. Autoři jsou předními českými odborníky ve stomatologii. Publikace je sepsána velmi přehledně a systematicky, takže umožňuje pochopit základní souvislosti a získat cenné vědomosti i dalšími zdravotnickému personálu a samotným pacientům. V současné době nejsou skladové zásoby k dispozici.

Vydal Havlíček Brain Team, září 2005.

rukovet.jpg

 Formát A5, vazba V8, 232 tiskových stran.