Havlíček Brain Team,
Přemyslovská 11, 130 00 Praha 3
Pražský právnický podzim Stálá konference českého práva

Světla a stíny práva

Karolina Adamová
Světla a stíny středověkého práva
ISBN: 80-903609-4-7

Jedním z charakteristických rysů středověkého státu a jeho právního řádu byl historický střet světských a církevních autorit o prvenství v oblasti politické moci. Chce-li se čtenář zajímavou formou dozvědět o tom, co znamenala myšlenka „dvou mečů“, jak vycházela obec boží s obcí světskou, jak vnímal středověk pojmy spravedlnosti, dobra, odpovědnosti, jakou roli sehrával středověký evropský panovník, jeho etické představy, gesta i politické kroky, najde mnohé odpovědi v přitažlivé knize univerzitní profesorky Karoliny Adamové „Světla a stíny středověkého státu a práva“. Dozví se také o dobové diplomacii, panovnických „zrcadlech“, vzniku feudální byrokracie, o prvních pokusech o právní úpravu životního prostředí či o chápání vztahu pomsty a trestu.

„Světla a stíny středověkého státu a práva“ jsou jedním z výsledků spolupráce významné švýcarské nadace Avenira s českými právními historiky.

Vydal Havlíček Brain Team v edici Avenira, srpen 2006.
Objednávat můžete: wankeova@brainteam.cz

smidak_02.jpg

Doporučená maloobchodní cena 260 Kč.
Formát A5, pevná knižní vazba, 160 tiskových stran.