Havlíček Brain Team,
Přemyslovská 11, 130 00 Praha 3
Pražský právnický podzim Stálá konference českého práva

Temporo

Jiří Zemen
Rukověť zubního lékaře, Temporomandibulární poruchy v praxi
ISBN 978-80-87109-10-6

Snahou autora bylo předložit praktickým zubním lékařům „uživatelsky přátelskou“ knížku, která by jim pomohla v orientaci na někdy nepřehledném a složitém poli temporomandibulárních poruch (TMP). Problematika TMP je nesmírně obsáhlá a proto autor v rámci této „Rukověti“ kvůli její praktické využitelnosti použil jen základní informace a text se snažil zestručnit. Cílem knihy je, aby čtenář získal povědomí o stomatognátním systému, zvládl základní diagnostické schopnosti při výskytu TMP a dokázal posoudit, jaké TMP lze léčit v zubní praxi a kdy je vhodné doporučit pacienta na specializované pracoviště.

Vydal Havlíček Brain Team v edici ČSK, září 2008.
Přímý prodej: Česká stomatologická komora, Ing. Jolana Kunrtová, tel.: +420 234 709 630,
e-mail: kunrtova@dent.cz

tmp.jpg

Doporučená cena: 350,- Kč.
Formát A5, vazba V8a, 144 tiskových stran.