Havlíček Brain Team,
Přemyslovská 11, 130 00 Praha 3
Pražský právnický podzim Stálá konference českého práva

Vzdělávání

Zájemcům o vzdělávací akce doporučujeme nabídku akcí Pražského právnického podzimu.