Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Stálá konference českého práva > Formáty SKČP

Formáty SKČP

Stálá konference českého práva se odehrává jako permanentní projekt složený z řady různě formátovaných akcí, jejichž obecná charakteristika je následující:

Kulaté stoly

Kulaté stoly jsou organizovány ve formátu moderované monotématické nebo multitématické diskuse s připravenými vstupními minireferáty. Kulatý stůl je koncipován zpravidla na dobu 3–4 hodin s přestávkou na kávu. Akci řídí moderátor, témata jsou uvozována vyzvanými předem dohodnutými referenty (minireferáty podle charakteru tématu a mono- či multitématické podobě v trvání 8–15 minut). Na minireferát navazuje diskuse (diskusní příspěvky v trvání do 5 minut). Účast na kulatých stolech (s výjimkou referentů) je hrazena účastnickým poplatkem, není-li účast zahrnuta v podmínkách partnerství určitého subjektu. Předpokládaná kapacita 30–35 osob.

Workshopy

Workshopy jsou organizovány ve formátu moderovaných monotématických minikonferencí spojených s panelovou diskusí k základním tématům. Workshop je koncipován zpravidla na dobu 4–5 hodin s přestávkou na kávu. Akci řídí moderátor, téma uvozují předem dohodnutí referenti (referáty zpravidla do 20 minut), kteří se též podílejí na řízení panelů. Na referát navazuje koreferát (v trvání do 15 minut) a diskuse přihlášených účastníků (diskusní příspěvek v trvání do 5 minut) a poté moderátorem a referentem panelu řízená debata se zaměřením na praktické a metodické otázky, představení příkladů a jejich řešení (případové studie), vzájemnou výměnu zkušeností atd. Účast na workshopech (s výjimkou referentů a koreferentů) je hrazena účastnickým poplatkem, není-li účast zahrnuta v podmínkách partnerství určitého subjektu. Předpokládaná kapacita cca 80 osob.

Sympozia

Sympozia jsou organizována ve formátu moderovaných multitématických minikonferencí. Sympozium je koncipováno zpravidla na dobu 4–5 hodin s přestávkou na kávu. Akci řídí moderátor, téma uvozují předem dohodnutí referenti (referáty zpravidla do 20 minut). Na referát navazuje koreferát (v trvání do 15 minut) a diskuse přihlášených účastníků (diskusní příspěvek v trvání do 5 minut) a poté moderátorem řízená debata se zaměřením na teoretické otázky, vzájemnou výměnu zkušeností atd. Účast na sympoziích (s výjimkou referentů a koreferentů) je hrazena účastnickým poplatkem, není-li účast zahrnuta v podmínkách partnerství určitého subjektu. Předpokládaná kapacita cca 80 osob.

Konference

Konference jsou koncipovány zpravidla na dobu 6 hodin s přestávkou na oběd a přestávkami na kávu. Akci řídí moderátor, téma uvozují předem dohodnutí referenti (referáty zpravidla do 30 minut). Na referáty navazují koreferáty (zpravidla v trvání do 20 minut) a diskuse přihlášených účastníků (diskusní příspěvek v trvání nejvýše do 10 minut) a poté moderátorem řízená diskuse zpravidla s předem připravenými diskusními příspěvky přihlášených diskutujících, doplněná případně řízenou diskusí ad hoc. Moderátor na závěr konference provádí první předběžné shrnutí výsledků. Závěry jsou většinou publikovány ve formě konferenčního sborníku. Konference se zaměřují především na teoretické a zásadní praktické a metodické otázky. Účast na konferencích (s výjimkou referentů, koreferentů a čestných hostů) je hrazena účastnickým poplatkem, není-li účast zahrnuta v podmínkách partnerství určitého subjektu. Předpokládaná kapacita cca 100–120 osob.

Veřejné konference

Veřejné konference jsou koncipovány zpravidla na dobu 6 hodin s přestávkou na oběd a přestávkami na kávu. Akci řídí moderátor, téma uvozují předem dohodnutí referenti (referáty zpravidla do 30 minut). Na referáty navazuje diskuse přihlášených diskutérů s předem připravenými diskusními příspěvky. Veřejné konference se zaměřují především na posilování právního vědomí a praktické právní otázky a odpovědi. Účast na konferencích (s výjimkou referentů a čestných hostů) je hrazena účastnickým poplatkem, není-li účast zahrnuta v podmínkách partnerství určitého subjektu. Předpokládaná kapacita cca 120–200 osob (limitováno pouze kapacitou prostor).

Právnický salon

Právnický salon je specifickým formátem Stálé konference českého práva a tvoří jeden z vrcholů projektu. Jde o minikonferenci v rozsahu cca 3 hodiny (odborná část) spojenou s malou společenskou akcí (cca téhož rozsahu) typu rautu. Obě části se tradičně odehrávají v prostředí rezidence pražského primátora. Právnický salon v části odborné je konferovanou akcí, kterou zahajuje zástupce hlavního města, s hlavním tématickým projevem vystupuje zakladatel Stálé konference českého práva (cca 25 minut), následují předem dohodnuté a připravené příspěvky účastníků (rozsah do 10 minut na jeden příspěvek), z nichž jako první vystupuje vedoucí představitel Soudcovské unie. Předpokládá se partnerství Magistrátu hl. m. Prahy a záštita prezidenta Soudcovské unie a primátora hlavního města. Účast na akci (s výjimkou referentů, koreferentů a čestných hostů) je hrazena účastnickým poplatkem, není-li účast zahrnuta v podmínkách partnerství určitého subjektu. Kapacita 80–100 osob.

Právnický klub

Právnický klub je specifickým formátem Stálé konference českého práva a tvoří obsahové vrcholy PPJ a PPP. Každému sezení Právnického klubu předchází krátký umělecký program (zpravidla hudba). Z hlediska obsahového se jedná o „debatu antického typu“ uvozenou vždy předem danými inspirativními tezemi k tématu. Navazují dvě předem rámcově dohodnutá vystoupení význačných členů Klubu (cca 10 minut na vystoupení) a poté probíhá filozofickoprávní diskuse účastníků sezení (krátká diskusní vystoupení – cca 3–5 minut, účastníci mohou v rozpravě vystupovat opakovaně). Debata se odehrává v prostředí „klubová kavárna“, čemuž je přizpůsobeno i rozsazení účastníků. Právnický klub je principiálně postaven na osobní účasti zvaných členů. Účast na Právnickém klubu je hrazena účastnickým poplatkem. Kapacita 50 osob.

Semináře a přednášky

Semináře a přednášky se připravují podle konkrétních podmínek a témat.