Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Stálá konference českého práva > Plán SKČP

Základní plán akcí Stálé konference českého práva na rok 2024

Základní plán akcí SKČP na rok 2024 zahrnuje již osvědčené akce a formáty (např. Právnický klub, Právnický salon, semináře Servis rodiny nebo Středočeský právnický den), budeme pokračovat v projektu Mozaika a dalších odborných seminářích a konferencích. Jsme připraveni realizovat „na klíč“ konference, sympozia nebo kulaté stoly na témata, která jsou aktuální a potřebná pro naše partnery.

Plán SKČP budeme v průběhu roku aktualizovat a vyhrazujeme si možnost změny.

Pražské právnické jaro                                                                                                                                

16. 2. 2024 Seminář Servis rodiny (Domažlice)PPJ[4].jpg

15. 3. 2024 Seminář Servis rodiny (Brno)

5. 4. 2024 Kulatý stůl – Etika v tvorbě, interpretaci a aplikaci práva

15. 5. 2024 Právnický den Středočeského kraje (7.) Specifika Středočeského kraje a jeho průměty v soudnictví

17. 5. 2024 Seminář Servis rodiny (Jindřichův Hradec)

7. 6. 2024 Konference Pes a právo II

13. 6. 2024 Právnický klub (23) Metamorfózy voleb

21. 6. 2024 Seminář Servis rodiny (Praha)

Pražský právnický podzim

13. 9. 2024 Seminář Servis rodiny (Litoměřice)Právnický podzim[1].png

3. 10. 2024 Právnický salón Vzdělání a demokracie (pocta Marii Terezii)

11. 10. 2024 Seminář Servis rodiny (Ostrava)

25. 10. 2024 Konference – Aktuální otázky práva rodiny

8. 11. 2024 Seminář Servis rodiny (Hradec Králové)

22. 11. 2024 Mozaika Amerika - volby a osudy

28. 11. 2024 Právnický klub (24) Právo a umělá inteligence

6. 12. 2024 Seminář Servis rodiny (Praha)

 

V předběžné výběru jsou další konference například s těmito tématy:

 • Aktuální otázky penitenciární a postpenitenciární péče
 • Rodinné právo
 • Dluh a jeho právní souvislosti
 • Exekuční proces a Milostivé léto
 • Právní problematika informační společnosti
 • Odpovědnost ve zdravotním pojištění
 • Aktuální otázky insolvenčního práva
 • Hromadné žaloby

 

 

 

Základní plán akcí Stálé konference českého práva na rok 2023

Základní plán akcí SKČP na rok 2023 zahrnuje již osvědčené akce a formáty (např. Právnický klub nebo Středočeský právnický den), vracíme se k Právnické galerii (setkání právnických profesí „opačně“ aneb „jak to dělají v jiných profesích“), nově plánujeme řadu odborných seminářů a budeme se vracet k úspěšným tématům z roku 2022. Jsme připraveni realizovat „na klíč“ konference, sympozia nebo kulaté stoly na témata, která jsou aktuální a potřebná pro naše partnery.

Plán SKČP budeme v průběhu roku aktualizovat a vyhrazujeme si možnost změny.

 

Pražské právnické jaro                                                                               PPJ[4].jpg

 Březen

 • Odborný seminář

 Duben

 • Právnický den Středočeského kraje (6.)
 • Odborný seminář
 • Konference s odbornou neprávnickou tématikou

 Květen

 • Právnická galerie
 • Odborný seminář

Červen

 • Právnický klub (21.) Generace lidských práv
 • Odborný seminář

Pražský právnický podzim                                                                                          Právnický podzim[1].png                                                            

Září           

 • Právnický salón Existuje ještě společenská smlouva?
 • Odborný seminář 

Říjen

 • Pražský právnický den
 • Odborný seminář
 • Mozaika - odborně a populárně zaměřené přednášky

Listopad

 • Odborný seminář
 • Odborný seminář
 • Právnický klub (22) Český právní řád a evropské právo 

V předběžné výběru jsou další konference například s těmito tématy:

 • Aktuální otázky penitenciární a postpenitenciární péče
 • Dluh a jeho právní souvislosti
 • Exekuční proces a Milostivé léto
 • Právní problematika informační společnosti
 • Odpovědnost ve zdravotním pojištění 

Budeme se také vracet k tématům z roku 2022, například:

 • Aktuální otázky insolvenčního práva
 • Hromadné žaloby
 • Environmental, Social and Governance (ESG)
 • Pes a právo

 

Akce SKČP v roce 2022

24. 11. 2022

Právnický klub (20) Prezident (tradice a ústavní souvislosti)

Ústavní postavení hlavy státu v České republice – prezident podle ústavy „de iure a de facto“

– ústavní zvyklosti – reprezentativní a formativní role prezidenta – pravomoc a kontrasignace                                                      
– prezident a zahraniční politika – prezidentský úřad a prezidentští úředníci
– Hrad a Lány jako symboly – modely prezidentských voleb
a jejich význam pro faktické postavení hlavy státu.
Tyto a další otázky spjaté s problematikou nadcházejících voleb prezidenta republiky
budou předmětem dvacátého sezení Právnického klubu.

Záštitu Právnického klubu převzali
JUDr. Petr Šuk, místopředseda Nejvyššího soudu ČR
JUDr. Libor Vávra, prezident Soudcovské unie ČR

 

21. 10. 2022
Konference Fenomén ESG a jeho dopady do fungování organizací          

Právnický podzim[1].pngZáštitu nad konferencí převzal JUDr. Petr Šuk, místopředseda Nejvyššího soudu ČR
Odborná spolupráce advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný

Konference se zaměří na hodnocení dopadů evropské politiky ESG a udržitelnosti do tuzemské legislativy a právního prostředí. Špičkoví odborníci seznámí veřejnost s novými povinnostmi, které ESG přináší podnikatelům a korporacím, upozorní na zásadní změny v oblasti péče řádného hospodáře a řízení obchodních společností, jakož i na změny povinností při hospodaření s veřejnými prostředky, předloží některá doporučeni pro veřejný sektor a korporace, jak se na nové povinnosti připravit, a vymezí legislativní problémy, které bude potřeba při implementaci evropské legislativy v oblasti ESG do české legislativy vyřešit.

Program konference je rozdělen do čtyř základních bloků: Ideové a věcné základy ESG, ESG legislativa, ESG a soukromé právo, ESG a veřejné právo.

Na konferenci zveme zejména zástupce podniků a korporací, advokáty, soudce a další právnickou a odbornou veřejnost.

  

07. 10. 2022
Pracovní sympozium Pes a právo          

Právnický podzim[1].png

  

Záměrem pracovního sympozia je otevřít široký vějíř otázek souvisejících s právním zakotvením a pozicí psa – zvířete,
„mazlíčka“, pomocníka a nejlepšího přítele člověka.
 

 Zvláštní pozornost zaměříme na tyto otázky:

právní povaha psa z hlediska práva soukromého a veřejného - pes – zvíře – živé zvíře (výkladové pravidlo § 494 obč. zák.) - odpovědnost za škody způsobené psem - odpovědnost za škodu způsobenou na psu - pes a delikty - prodej a koupě psa - problematické stránky současné roztříštěné právní úpravy a řadu dalších problémů

Úvodní slovo přednese soudce Mgr. Pavel Punčochář. Dále vystoupí soudci Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala a JUDr. Hana Tichá, advokáti JUDr. Lukáš Bohuslav, JUDr. PhDr. Zuzana Rennerová, Ph.D., Mgr. Miroslav Krutina a další právní odborníci.
K diskusi zveme členy Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, zástupce ministerstev spravedlnosti, vnitra, zemědělství, Soudcovské unie, České advokátní komory a dalších institucí, představitele akademické sféry, měst a obcí a kynologické veřejnosti.

 

16. 09. 2022
Konference Home office jeho právní a společenské souvislosti

Právnický podzim.pngPředmětem sympozia je analýza současného stavu právní úpravy v kontextu událostí uplynulého období a prognóz příštího vývoje a diskuse o chystaných legislativních krocích.
Zvláštní pozornost zaměříme na tyto otázky:
Home office jako forma výkonu práce z hlediska pracovního práva de lege lata a de lege ferenda, problematické aspekty právní úpravy a příklady z praxe, zkušenosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, psychologické a společenské aspekty.
Účast přislíbili představitelé akademické obce prof. JUDr. Věra Štangová, prof. JUDr. Petr Hůrka, ústavní soudci JUDr. Jaromír Jirsa, JUDr. Tomáš Lichovník, analytik společnosti LMC, provozovatele portálu jobs.cz, Tomáš E. Dombrovský, k diskusi zveme členy Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí, Soudcovské unie, České advokátní komory a dalších institucí, představitele akademické sféry,
odborů a zaměstnavatelských svazů, právníky, psychology, manažery a pracovníky HR.


23. 06. 2022
Právnický klub (19.) Krizová doba a „Nový normál“

logo pk_jaro.jpg

 Stálá konference českého práva (SKČP) uzavírá letošní Pražské právnické jaro Právnickým klubem.

Události poslední doby zvýraznily problém efektivnosti práva. Krizový stav vyžaduje krizové právo, které se podle některých názorů stává běžným pendantem práva „normálního“. Jaké následky přinášejí společenské, ekonomické či přírod katastrofy a mimořádné události? Jak se tyto situace promítají v českém právním řádu? Lze se po skončení dlouhodobého krizového stavu vrátit ke stavu před krizí, nebo nás čeká „nový normál“? Promění vliv mimořádných událostí základní parametry recentního demokratického právního státu? Tyto a další otázky spjaté s problematikou „nového normálu“ v právních vztazích budou předmětem devatenáctého sezení Právnického klubu.

Záštitu Právnického klubu převzali JUDr. Libor Vávra, prezident Soudcovské unie ČR, a JUDr. Petr Šuk, místopředseda Nejvyššího soudu ČR. V úvodu vystoupí JUDr. Roman Fiala a JUDr. Ljubomír Drápal. Právnický klub moderuje zakladatel SKČP JUDr. Karel Havlíček.

 

10. 06. 2022
Sympozium Hromadné žaloby

 

PPJ[4].jpgSympozium je zařazeno do VI. ročníku projektu Stálé konference českého práva. 
Předmětem sympozia je analýza současného stavu a perspektivy dalšího legislativního vývoje institutu hromadných žalob v českém právním řádu.

Zvláštní pozornost zaměříme na tyto otázky:
představení aktuální podoby legislativních prací
kam jsme se posunuli
hlavní instituty právní úpravy hromadných žalob
systematické zařazení hromadných žalob v civilním procesu
z čeho pramení potřeba hromadných žalob
problematické stránky uvažované právní úpravy 

K diskusi zveme členy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zástupce Ministerstva spravedlnosti, Soudcovské unie, České advokátní komory a dalších institucí, představitele akademické sféry, měst a obcí a spotřebitelské veřejnosti

20. 05. 2022
Kulatý stůl na téma Soudcovská etika

PPJ[4].jpgStálá konference českého práva ve spolupráci se Soudcovskou unií pokračuje ve volném cyklu kulatých stolů, které jsou tematicky věnovány problematice etiky v právu. Tentokrát se vracíme k soudcovské etice. Budeme diskutovat o tom, jaké výzvy a problémy vynesla na světlo světa v tomto ohledu pandemie covidu-19 (krizová právotvorba a role soudů, zvláštní nároky na práci soudců a jejich dopad do etiky soudcovské činnosti, home office, zvýšený důraz na využívání IT, atd.), válečný konflikt na Ukrajině spojený se silnou migrační vlnou (připravenost justice, vnímání specifik práce s účastníky soudních řízení – cizinci apod.), sílící ekonomická krize a drahota, zmrazení platů a další jevy, které provázejí poslední období.
 

 

 

25. 04. 2022
5. Středočeský právnický den na téma Insolvence (před covidem – v pandemii – po covidu)

PPJ.jpgZáštitu nad sympoziem převzal JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze
Sympozium je zařazeno do VI. ročníku projektu Stálé konference českého práva (Pražské právnické jaro 2022)
V průběhu sympozia vystoupí:
JUDr. Ljubomír Drápal – úvodní slovo
Mgr. Rostislav Krhut – Majetek podnikatele v oddlužení; Úvěruschopnost oddluženého dlužníka.
JUDr. Jitka Drobná – Problematika splnění oddlužení po novelách insolvenčního zákona
JUDr. Naděžda Křivánková – Typové nedostatky podání insolvenčních správců a vybrané problémy odměňování insolvenčních správců
JUDr. Miroslav Kalný, Ph.D. – Typové nedostatky podání účastníků v incidenčních sporech
Mgr. Zuzana Hemelíková – Odpovědnost za škodu v souvislosti s insolvenčním řízením
JUDr. Michal Tomáš – Průniky trestního a insolvenčního práva
JUDr. Jiří Grygar, Ph.D. – Problematické oblasti aktuálního vývoje insolvencí (aneb „postcovidový syndrom insolvenčního práva“)

 

24. 03. 2022
Právnický klub (18. – náhrada za 2021)
Tolerance – ústavní a právní aspekty

logo pk_jaro.jpgOtázky tolerance patří k nejnaléhavějším tématům dnešní rozpolcené společnosti. Existují jak v běžném občanském životě, tak – ve specifických formách – v oblasti politické, ekonomické, sociální i kulturní a jejich řešení výrazně ovlivňuje schopnost zachování společenského míru a projevuje se stále silněji i v podobě konfliktů konstitucionální a právní povahy. Pojetí tolerance jako obecného fenoménu i principu ústavního a právního pořádku se v moderní společnosti značně proměňuje, což se markantně ukazuje v době voleb a povolebních jednání, debat kolem zdravotního stavu prezidenta republiky, vzniku energetické krize, prohlubující se drahoty, pandemie a dalších všeobecnou pozornost a obavy vzbuzujících událostí. Tyto a další otázky spjaté s problematikou ukotvení tolerance v právních vztazích budou předmětem osmnáctého sezení Právnického klubu.