Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
25
Právnický den Středočeského kraje
26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
Kulatý stůl
21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Stálá konference českého práva > Plán SKČP

Plán SKČP pro rok 2022

 

24. 03. 2022
Právnický klub (18. – náhrada za 2021)
Tolerance – ústavní a právní aspekty

logo pk_jaro.jpgOtázky tolerance patří k nejnaléhavějším tématům dnešní rozpolcené společnosti. Existují jak v běžném občanském životě, tak – ve specifických formách – v oblasti politické, ekonomické, sociální i kulturní a jejich řešení výrazně ovlivňuje schopnost zachování společenského míru a projevuje se stále silněji i v podobě konfliktů konstitucionální a právní povahy. Pojetí tolerance jako obecného fenoménu i principu ústavního a právního pořádku se v moderní společnosti značně proměňuje, což se markantně ukazuje v době voleb a povolebních jednání, debat kolem zdravotního stavu prezidenta republiky, vzniku energetické krize, prohlubující se drahoty, pandemie a dalších všeobecnou pozornost a obavy vzbuzujících událostí. Tyto a další otázky spjaté s problematikou ukotvení tolerance v právních vztazích budou předmětem osmnáctého sezení Právnického klubu.

 

25. 04. 2022
5. Středočeský právnický den na téma Insolvence (před covidem – v pandemii – po covidu)

PPJ.jpgZáštitu nad sympoziem převzal JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze
Sympozium je zařazeno do VI. ročníku projektu Stálé konference českého práva (Pražské právnické jaro 2022)
V průběhu sympozia vystoupí:
JUDr. Ljubomír Drápal – úvodní slovo
Mgr. Rostislav Krhut – Majetek podnikatele v oddlužení; Úvěruschopnost oddluženého dlužníka.
JUDr. Jitka Drobná – Problematika splnění oddlužení po novelách insolvenčního zákona
JUDr. Naděžda Křivánková – Typové nedostatky podání insolvenčních správců a vybrané problémy odměňování insolvenčních správců
JUDr. Miroslav Kalný, Ph.D. – Typové nedostatky podání účastníků v incidenčních sporech
Mgr. Zuzana Hemelíková – Odpovědnost za škodu v souvislosti s insolvenčním řízením
JUDr. Michal Tomáš – Průniky trestního a insolvenčního práva
JUDr. Jiří Grygar, Ph.D. – Problematické oblasti aktuálního vývoje insolvencí (aneb „postcovidový syndrom insolvenčního práva“)

 

20. 05. 2022
Kulatý stůl na téma Soudcovská etika

PPJ[4].jpgStálá konference českého práva ve spolupráci se Soudcovskou unií pokračuje ve volném cyklu kulatých stolů, které jsou tematicky věnovány problematice etiky v právu. Tentokrát se vracíme k soudcovské etice. Budeme diskutovat o tom, jaké výzvy a problémy vynesla na světlo světa v tomto ohledu pandemie covidu-19 (krizová právotvorba a role soudů, zvláštní nároky na práci soudců a jejich dopad do etiky soudcovské činnosti, home office, zvýšený důraz na využívání IT, atd.), válečný konflikt na Ukrajině spojený se silnou migrační vlnou (připravenost justice, vnímání specifik práce s účastníky soudních řízení – cizinci apod.), sílící ekonomická krize a drahota, zmrazení platů a další jevy, které provázejí poslední období.
 

Původně plánovaná konference k aktuálním otázkám školského práva je přesunuta na pozdější termín.

 

10. 06. 2022
Sympozium Hromadné žaloby

 

PPJ[4].jpgSympozium je zařazeno do VI. ročníku projektu Stálé konference českého práva. 
Předmětem sympozia je analýza současného stavu a perspektivy dalšího legislativního vývoje institutu hromadných žalob v českém právním řádu.

Zvláštní pozornost zaměříme na tyto otázky:
představení aktuální podoby legislativních prací
kam jsme se posunuli
hlavní instituty právní úpravy hromadných žalob
systematické zařazení hromadných žalob v civilním procesu
z čeho pramení potřeba hromadných žalob
problematické stránky uvažované právní úpravy

 

K diskusi zveme členy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zástupce Ministerstva spravedlnosti, Soudcovské unie, České advokátní komory a dalších institucí, představitele akademické sféry, měst a obcí a spotřebitelské veřejnosti

 


23. 06. Právnický klub (19.) Krizová doba a „Nový normál“
09. 09. Konference Krizové právo obcí  
16. 09. Konference Aktuální otázky civilního soudního řízení
07.10. Konference Aktuální otázky českého vězeňství
21. 10. Konference Exekuční legislativní strom a deklarace Za moderní exekuce
03. 11. Právnický salon (xx) Základní práva a svobody – problém hierarchie a heterarchie
24. 11. Právnický klub (20) Prezident v české ústavě de iure a de facto