Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9
Konference II
10 11
12 13 14 15 16
Konference III
17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Stálá konference českého práva > Plán SKČP

Plán SKČP pro rok 2022

 

24. 03. 2022
Právnický klub (18. – náhrada za 2021)
Tolerance – ústavní a právní aspekty

logo pk_jaro.jpgOtázky tolerance patří k nejnaléhavějším tématům dnešní rozpolcené společnosti. Existují jak v běžném občanském životě, tak – ve specifických formách – v oblasti politické, ekonomické, sociální i kulturní a jejich řešení výrazně ovlivňuje schopnost zachování společenského míru a projevuje se stále silněji i v podobě konfliktů konstitucionální a právní povahy. Pojetí tolerance jako obecného fenoménu i principu ústavního a právního pořádku se v moderní společnosti značně proměňuje, což se markantně ukazuje v době voleb a povolebních jednání, debat kolem zdravotního stavu prezidenta republiky, vzniku energetické krize, prohlubující se drahoty, pandemie a dalších všeobecnou pozornost a obavy vzbuzujících událostí. Tyto a další otázky spjaté s problematikou ukotvení tolerance v právních vztazích budou předmětem osmnáctého sezení Právnického klubu.

 

25. 04. 2022
5. Středočeský právnický den na téma Insolvence (před covidem – v pandemii – po covidu)

PPJ.jpgZáštitu nad sympoziem převzal JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze
Sympozium je zařazeno do VI. ročníku projektu Stálé konference českého práva (Pražské právnické jaro 2022)
V průběhu sympozia vystoupí:
JUDr. Ljubomír Drápal – úvodní slovo
Mgr. Rostislav Krhut – Majetek podnikatele v oddlužení; Úvěruschopnost oddluženého dlužníka.
JUDr. Jitka Drobná – Problematika splnění oddlužení po novelách insolvenčního zákona
JUDr. Naděžda Křivánková – Typové nedostatky podání insolvenčních správců a vybrané problémy odměňování insolvenčních správců
JUDr. Miroslav Kalný, Ph.D. – Typové nedostatky podání účastníků v incidenčních sporech
Mgr. Zuzana Hemelíková – Odpovědnost za škodu v souvislosti s insolvenčním řízením
JUDr. Michal Tomáš – Průniky trestního a insolvenčního práva
JUDr. Jiří Grygar, Ph.D. – Problematické oblasti aktuálního vývoje insolvencí (aneb „postcovidový syndrom insolvenčního práva“)

 

20. 05. 2022
Kulatý stůl na téma Soudcovská etika

PPJ[4].jpgStálá konference českého práva ve spolupráci se Soudcovskou unií pokračuje ve volném cyklu kulatých stolů, které jsou tematicky věnovány problematice etiky v právu. Tentokrát se vracíme k soudcovské etice. Budeme diskutovat o tom, jaké výzvy a problémy vynesla na světlo světa v tomto ohledu pandemie covidu-19 (krizová právotvorba a role soudů, zvláštní nároky na práci soudců a jejich dopad do etiky soudcovské činnosti, home office, zvýšený důraz na využívání IT, atd.), válečný konflikt na Ukrajině spojený se silnou migrační vlnou (připravenost justice, vnímání specifik práce s účastníky soudních řízení – cizinci apod.), sílící ekonomická krize a drahota, zmrazení platů a další jevy, které provázejí poslední období.
 

Původně plánovaná konference k aktuálním otázkám školského práva je přesunuta na pozdější termín.

 

10. 06. 2022
Sympozium Hromadné žaloby

 

PPJ[4].jpgSympozium je zařazeno do VI. ročníku projektu Stálé konference českého práva. 
Předmětem sympozia je analýza současného stavu a perspektivy dalšího legislativního vývoje institutu hromadných žalob v českém právním řádu.

Zvláštní pozornost zaměříme na tyto otázky:
představení aktuální podoby legislativních prací
kam jsme se posunuli
hlavní instituty právní úpravy hromadných žalob
systematické zařazení hromadných žalob v civilním procesu
z čeho pramení potřeba hromadných žalob
problematické stránky uvažované právní úpravy

 

K diskusi zveme členy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zástupce Ministerstva spravedlnosti, Soudcovské unie, České advokátní komory a dalších institucí, představitele akademické sféry, měst a obcí a spotřebitelské veřejnosti

 


23. 06. 2022
Právnický klub (19.) Krizová doba a „Nový normál“

logo pk_jaro.jpg

 Stálá konference českého práva (SKČP) uzavírá letošní Pražské právnické jaro Právnickým klubem.

Události poslední doby zvýraznily problém efektivnosti práva. Krizový stav vyžaduje krizové právo, které se podle některých názorů stává běžným pendantem práva „normálního“. Jaké následky přinášejí společenské, ekonomické či přírod katastrofy a mimořádné události? Jak se tyto situace promítají v českém právním řádu? Lze se po skončení dlouhodobého krizového stavu vrátit ke stavu před krizí, nebo nás čeká „nový normál“? Promění vliv mimořádných událostí základní parametry recentního demokratického právního státu? Tyto a další otázky spjaté s problematikou „nového normálu“ v právních vztazích budou předmětem devatenáctého sezení Právnického klubu.

Záštitu Právnického klubu převzali JUDr. Libor Vávra, prezident Soudcovské unie ČR, a JUDr. Petr Šuk, místopředseda Nejvyššího soudu ČR. V úvodu vystoupí JUDr. Roman Fiala a JUDr. Ljubomír Drápal. Právnický klub moderuje zakladatel SKČP JUDr. Karel Havlíček.

 

16. 09. Konference Homeoffice a jeho právní a společenské souvislosti
07.10. Konference Pes a právo
21. 10. Konference na téma ESG
03. 11. Právnický salon Základní práva a svobody – problém hierarchie a heterarchie
24. 11. Právnický klub (20) Prezident v české ústavě de iure a de facto
  2. 12. Konference - téma bude upřesněno