Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Nakladatelství a vydavatelství > Publikace 2022

Publikace 2022

Objednávejte zde

Kolektiv autorů: Pivovarství teorie a praxe výroby piva - 3. doplněné a upravené vydání

První vydání knihy „Pivovarství“ bylo rozebráno během několika let. K druhému jsme přistoupili v loňském roce – a v letošním květnu bylo vyprodáno!
Kolektiv autorů v průběhu jara a léta dále pracoval, navázal na obě dnes již rozebrané a velmi poptávané edice této zásadní publikace v oboru a výsledkem
je třetí, doplněné a upravené vydání, které přijde na trh ještě letos na podzim.
Autoři opět doplnili jednotlivé kapitoly o aktuální informace týkající se nových technologií, zařízení a vědeckých poznatků včetně odkazů na nové zdroje informací. Osvědčená struktura publikace však zůstává zachována. Kniha „Pivovarství“ pojednává v šestnácti kapitolách o celém procesu výroby piva. První kapitola se zabývá surovinami potřebnými pro výrobu piva (slad, chmel a chmelové produkty, voda a pomocné suroviny). Separátní kapitola je věnována pivovarským kvasinkám. Stěžejní část publikace tvoří kapitoly, v nichž je podrobně popsána výroba piva od přípravy mladiny na varně, přes hlavní kvašení a dokvašování, filtraci (včetně odstřeďování a membránových technik) až po pasteraci a stáčení. V knize jsou porovnávány vlastnosti různých druhů piv, fyzikálně-chemická a senzorická stabilita piva, vysvětlen proces stárnutí piva a hodnocení jeho jakosti.
Samostatné kapitoly se zabývají enzymy důležitými pro výrobu piva, mikrobiologií pivovarské výroby, řízením jakosti, hygienou a sanitací výrobních zařízení, energetickým hospodářstvím a problematikou odpadních vod a emisí. Závěr knihy je věnován zdravotním aspektům piva. Jednotlivé kapitoly jsou většinou zahájeny krátkým přehledem historického vývoje, následují teoretické základy, přehled používaných technologií včetně inovací, laboratorní kontroly apod. Každá kapitola je doplněna velmi bohatým seznamem literárních citací.
Kniha je rozsahem a pojetím určena studentům bakalářského, magisterského a doktorského studia pivovarství, dále pivovarským odborníkům a v neposlední řadě i nadšencům z řad laické veřejnosti, kteří se chtějí o tradičním českém oboru dozvědět více podrobností.

Jiří Kozák: Složitost a nahodilost práva

Publikace přináší zajímavý teoretický, filozofický a historický pohled na proces formování právního řádu jako specifického komplexního společenského normativního modelu, který je založen na požadavku závaznosti opřeném o systém právních a společenských sankcí, ale – jak zdůrazňuje autor – také o vzájemný konsenzus, sdílená očekávání a důvěru v to, že bude dodržován.
Publikace se člení do tří částí:
1. Od mýtu k čisté právní vědě;
2. Moderní a postmoderní transformace práva;
3. Postmoderní právo jako komplexní systém.
Tuto sestavu završuje závěrečná část nazvaná Návrat k liberálnímu pozitivnímu právu. Autor se opírá o bohatou literaturu a stovky odkazů.
„Bonbónkem“ knížky jsou úvahy o významu nahodilosti v právu a o jejich řetězení ve složitý komplexní normativní systém. Publikace je doplněna přehledem použitých zdrojů.

Daniela Kovářová, Karel Havlíček: Judikatura Práva rodiny

Knižní vydání souboru zásadních aktuálních rozhodnutí českých soudů zaměřených na právo rodiny, jak konstatuje iniciátorka projektu a prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová, v našich krajích prakticky neexistuje – jediná dosažitelná publikace je desetiletí stará a dotýká se jen vztahů rodičů a dětí. Publikace „Judikatura práva rodiny“ zahrnuje části nazvané Otcovství a mateřství, Participační práva dětí, Péče jednoho rodiče, společná a střídavá péče, Procesní otázky, Společné jmění manželů, Trestné činy, Únosy dětí, Úprava styku, Výkon rodinných rozhodnutí a Výživné. Přesahuje tedy hranice samotného oboru rodinného práva a přináší široké spektrum odpovědí. Každé zařazené rozhodnutí z produkce Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu je označeno registračním číslem a populárním názvem, obsahuje přesnou informaci o zdroji s datem vydání i spisovou značkou. Kniha obsahuje na osm desítek rozhodnutí, jež jsou vybavena soubory právních vět a zásadních argumentů a stručnými popisy případů. Zájemcům je určena i zevrubná informace o organizaci, cílech a možnostech Unie rodinných advokátů.

Petr Salava: Zápisky o válce koronavirové a veselé vzpomínky na dobu, kdy svět o covidu ani netušil

Petr Salava, populární diskžokej, producent zábavných pořadů a koncertů, zkušený rozhlasový a televizní moderátor, ale též tvůrce fenoménu doby, známý nejširší veřejnosti, rozšířil svou úspěšnou loňskou knihu o více než dvacet dalších vzpomínek a zážitků a ve formě sloupků, které měly původně časopisecké určení, komentuje vtipně, vážně, nostalgicky i s notnou dávkou optimismu způsob, jakým se mimořádně aktivní a pandemií k nezvyklému prožívání dlouhých týdnů a měsíců odsouzený člověk může s touto situací vyrovnávat, ale hlavně vzpomíná na krásné časy, kdy "svět o covidu ani netušil". Čtenář se opět sejde s desítkami populárních osobností hudební, divadelní a filmové scény a prožije s nimi příhody veselé i vážné.

SKRIPTA SKČP - Právnický klub - Tolerance (ústavní a právní pojetí)

SKRIPTA SKČP - V. Středočeský právnický den - Insolvence (před covidem - v pandemii - po covidu)

SKRIPTA SKČP - Právnický klub - Krizová doba a nový normál

SKRIPTA SKČP - Soudcovská etika tradiční kulatý stůl