Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Rodina a právo > Cyklus odborných seminářů "Servis rodiny 2023" - shrnutí

Cyklus odborných seminářů "Servis rodiny 2023" - shrnutíZpráva o realizaci série odborných seminářů „Servis rodiny 2023“ 

Stálá konference českého práva, s. r. o., realizovala ve spolupráci s projektem Servis rodiny, WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., v průběhu roku 2023 sérii 8 odborných seminářů a dále zhotovení a vydání brožury Chraňme rodinu.

Odborné semináře Servis rodiny

Během roku 2023 bylo uskutečněno 8 seminářů - 4 na jaře, 4 na podzim, každý pro 40 účastníků. Semináře byly vedeny lektorským týmem ve složení JUDr. Jaromír Jirsa a Mgr. Kryštof Janek. Na každém semináři vystoupily též zástupkyně projektu Servis rodiny - Mgr. Kamila Šaffková nebo Mgr. Barbora Gaveau, LL.M.

Odborný výklad seminářů byl také doplněn příklady dobré praxe. Své zkušenosti a postupy sdíleli: Markéta Nováková z Cochem, Mgr. Halka Lacinová z OS Litoměřice, Mgr. Veronika Beránková a Mgr. et Ing. Dagmar Kavková z OS Litoměřice a JUDr. Martina Dufková z OS Domažlice.

Seminářů se v součtu zúčastnilo 288 odborníků. Pokud jde o profesní složení, tvořily nejzastoupenější obory pracovníci OSPOD - 104 osob, advokáti – 84 osob, soudci – 63 osob, psychologové – 21 osob a mediátoři – 3 osoby. Kapacita všech seminářů byla vždy naplněna, což nás obzvlášť těší.

Účastníci hodnotili velmi pozitivně obsah seminářů i oba lektory a další vystupující. Vysoce vítaným přínosem bylo též interdisciplinární složení posluchačů, a tedy vytvoření prostoru pro setkání a sdílení zkušeností odborníků různých profesí, majících vliv na rodinnou situaci rodin v krizi. Jako drobné negativum byla hodnocena skutečnost, že se semináře konaly výhradně v Praze. Toto reflektuje příprava seminářů pro rok 2024, které se budou organizovat v jednotlivých krajích.

Brožura

Ve spolupráci s lektorským týmem byla vytvořena doprovodná brožura seminářů, která je nabízena jak účastníkům, tak jejich klientům. Brožura je k dispozici od května 2023. K 27. 11. 2023 bylo distribuováno 2 737 výtisků.

Závěry a postřehy

Semináře, jejich lektorský tým a obsah měly obrovskou pozitivní odezvu mezi všemi zúčastněnými odborníky bez ohledu na jejich profesní zaměření. Velmi pozitivně byla hodnocena interdisciplinarita posluchačstva. Semináře byly vedeny otevřeně s prostorem pro diskusi a z příspěvků jednotlivých účastníků se potvrdilo, že jsou výrazné odlišnosti v jednotlivých krajích. Kombinace obou uvedených skutečností bude zohledněna v přípravě seminářů v roce 2024.

Velmi přínosným obohacením a motivací jak pro posluchače, tak pro vlastní další práci zástupců z praxe, bylo sdílení příkladů dobré praxe. Podařilo se představit interdisciplinární spolupráci na několika soudech a jasně tím ukázat, že řešení jsou možná.

Byli jsme velmi potěšeni masivním zájmem o účast, aktivní participací účastníků během seminářů i následnou pozitivní zpětnou vazbou. Díky zájmu a nadšení zúčastněných odborníků jsou semináře obohacením a skvělou zkušeností jak pro organizační tým, tak pro tým lektorů. Jsme proto velmi potěšeni, že bude spolupráce pokračovat i v roce 2024 a můžeme tedy chystat novou seminární sérii.

Semináře „Servis rodiny 2024“

Hlavní změnou realizace seminářů v roce 2024 bude regionální konání seminářů. Pro umocnění efektu sdílení příkladů dobré praxe budou jako místa konání vytipovány soudy, kde je interdisciplinarita a podpora sdíleného rodičovství již běžnou praxí. Seminář bude doplněn i vstupem zástupce hostujícího soudu, aby praxi v místě účastníkům představil.

Pro podporu interdisciplinární spolupráce v daném regionu budou opět zváni zástupci všech zainteresovaných institucí, včetně organizací místně působícího neziskového sektoru, policejních složek, zdravotnické sféry a hejtman daného kraje. Předpokládaný harmonogram a místa konaní pro rok 2024: 

  1. 2. 2024 OS Domažlice                 13. 9. 2024 OS Litoměřice
  2. 3. 2024 Brno                                 11. 10. 2024 OS Ostrava
  3. 5. 2024 OS Jindřichův Hradec       8. 11. 2024 OS Hradec Králové
  4. 6. 2024 CEVRO Institut Praha       6. 12. 2024 CEVRO Institutu Praha