Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Aktuality > O existenci společenské smlouvy - Právnický salon

O existenci společenské smlouvy - Právnický salonO existenci společenské smlouvy

(tisková zpráva z Právnického salonu, 21. 9. 2023)

Stálá konference českého práva navázala na covidovou pandemií přerušenou tradici Právnického salonu a uspořádala jeho další debatu, tentokrát na téma „Existuje ještě společenská smlouva?“ Záštitu nad akcí převzali prezident Soudcovské unie JUDr. Libor Vávra a místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Šuk.

Salon se konal v reprezentativních prostorech rezidence primátora hl. m. Prahy a ke stovce účastníků promluvili přední špičky nejen právního světa, ale též historici, lékař a jaderná inženýrka. Ti posluchačům přednesli svůj náhled na otázku existence, možnou podobu, význam a budoucnost společenské smlouvy.

Po uvítacím slovu zakladatele Stálé konference českého práva JUDr. Karla Havlíčka, ve kterém zaznělo poděkování představitelům hl. m. Prahy za navázání na dřívější podporu a poskytnutí jak prostor rezidence, tak i záštity nad Salonem, vystoupilo se svými desetiminutovými zamyšleními deset řečníků.  

Radní hl. m. Prahy pro oblast majetku, transparentnosti a legislativy pan Mgr. Adam Zábranský ve svém úvodním příspěvku vyjádřil radost nad tím, že toto partnerství bylo obnoveno, a též přesvědčení, že bude pokračovat i do budoucna.

V následujících deseti vystoupeních zazněla celá škála náhledů na společenskou smlouvu od pohledu teorie práva a filozofický rámec, přes právně praktické chápání, až po specificky zasazené pohledy vycházející z profesního zaměření řečníka. Postoje přednášejících oscilovaly od absolutní nedůvěry v existenci a smysl společenské smlouvy, přes pochybnost, zda stávající podoba má ještě smysl, až po optimistické postoje, že společenská smlouva nejen existuje, ale i plní svou roli. Zajímavým byl příměr, který použil předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. Karel Šimka, srovnávající proměny společnosti a společenské smlouvy s geofyzikálními pohyby světa a vesmíru, které – byť většinou malé až zdánlivě téměř neexistující – vedou ve výsledku k zásadním změnám. Opakovaně zaznělo zpochybnění existence společenské smlouvy ať už obecně z důvodu neexistence společenské rovnosti nebo z absence jejího opodstatnění v dnešní společnosti. Validita případné společenské smlouvy byla konfrontována v optice formy souhlasu – role individuálního kontra kolektivního rozhodování. Zmíněna byla též otázka role médií a problému dezinformací a vlivu sociálních sítí na vnímání role státu a občana.

Vymykající se příspěvek přednesli oba řečníci z mimoprávní sféry. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dana Drábová, Ph.D., aplikovala koncept společenské smlouvy na problém dostupnosti a přístupu k energiím a vyjádřila přesvědčení, že pro společenský smír a rozvoj musí existovat forma společenské smlouvy garantující přiměřeně odpovídající ceny energií tak, aby byly energie většině dostupné. Profesor MUDr. Tomáš Zima, DrSc., zase uvedl řadu příkladů, jak ovlivňuje nepsaná společenská smlouva veřejné zdravotnictví a zdravotní péči členů společnosti.

Optimistický postřeh vnesli do debaty vystupující historikové JUDr. Jaromír Císař a prof. PhDr. Martin Kovář připomenutím, že nám dějiny ukazují, že ač aktuálně prožívaná doba nebo dějinná událost budí dojem fatálních následků a zhroucení dosavadních systémů, většinou se s odstupem času ukáže, že zdaleka takové dopady nemá.

Dalšími řečníky byli senátorka JUDr. Daniela Kovářová, prof. JUDr. Aleš Gerloch z Právnické fakulty UK, soudce Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala a prezident Unie obhájců JUDr. Tomáš Sokol.

Večer byl bezpochyby podnětný, plný zajímavých postřehů a neotřelých náhledů na ústřední téma společenské smlouvy. Skvěle vypointované shrnutí JUDr. Libora Vávry vážnost tématu příjemně odlehčilo a otevřelo prostor k neformální debatě.

Právnický salon dostál po vynucené pauze svému renomé a opět přinesl kvalitní téma i řečníky a všem účastníkům nabídl rozhodně mnoho námětů k zamyšlení.

 

Mgr. Kristina Kárová Sokolová

Stálá konference českého práva