Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Nakladatelství a vydavatelství > Publikace 2021

Publikace 2021  

Objednávejte zde

Pivovarství - teorie a praxe výroby piva

Autoři: Gabriela Basařová, Jan Šavel, Petr Basař, Pavlína Basařová, Adam Brož

Pivovarství druhé vydání přebalPředstavujeme Vám druhé, aktualizované a upravené vydání knihy „Pivovarství“. Kolektiv autorů tím navazuje na první, dnes již rozebrané
a velmi poptávané vydání této zásadní publikace v oboru (vyšlo v roce 2010). Vzhledem k tomu, že vývoj pivovarského průmyslu od prvního vydání knihy pokračoval rychlým tempem, doplnili autoři jednotlivé kapitoly o aktuální informace týkající se nových technologií, zařízení a vědeckých poznatků včetně odkazů na nové zdroje informací.
Kniha „Pivovarství“ pojednává v šestnácti kapitolách o celém procesu výroby piva. První kapitola se zabývá surovinami potřebnými pro výrobu piva (slad, chmel a chmelové produkty, voda a pomocné suroviny). Separátní kapitola je věnována pivovarským kvasinkám. Stěžejní část publikace tvoří kapitoly, v nichž je podrobně popsána výroba piva od přípravy mladiny na varně, přes hlavní kvašení a dokvašování, filtraci (včetně odstřeďování a membránových technik) až po pasteraci a stáčení. V knize jsou porovnávány vlastnosti různých druhů piv, fyzikálně-chemická a senzorická stabilita piva, vysvětlen proces stárnutí piva a hodnocení jeho jakosti. Samostatné kapitoly se zabývají enzymy důležitými pro výrobu piva, mikrobiologií pivovarské výroby, řízením jakosti, hygienou a sanitací výrobních zařízení, energetickým hospodářstvím a problematikou odpadních vod a emisí. Závěr knihy je věnován zdravotním aspektům piva. Jednotlivé kapitoly jsou většinou zahájeny krátkým přehledem historického vývoje, následují teoretické základy, přehled používaných technologií včetně inovací, laboratorní kontroly apod. Každá kapitola je doplněna velmi bohatým seznamem literárních citací. Kniha je rozsahem a pojetím určena studentům bakalářského, magisterského
a doktorského studia pivovarství, dále pivovarským odborníkům a v neposlední řadě i nadšencům z řad laické veřejnosti, kteří se chtějí
o tradičním českém oboru dozvědět více podrobností.

Insolvence 2008 - 2020: Data, názory, predikce

Autoři: JUDr. Jarmila Veselá a kolektiv

Insolvence 2008 - 2020: Data, názory, predikce - přebal knihyKolektiv autorů pod vedením Jarmily Veselé je tvořen předními představiteli oboru z řad akademických odborníků (ekonomických a právnických)
i z praxe insolvenčních soudců, insolvenčních správců a advokátů, nechybějí ani hlasy ze sféry magistrátní, bankovní, sociologické či politické.
Práce se opírá o rozsáhlá statistická data a je doplněna řadou grafů, tabulek, map a dalších prvků. Sleduje především vývoj insolvenčního práva a praxe v letech 2008–2020, obsahuje však též pasáže, které umožňují proniknout hlouběji k podstatě a proměnám materie.

Kniha je rozsahem, pojetím a způsobem zpracování určena studentům bakalářského, magisterského, inženýrského a dalšího studia insolvencí, insolvenčním soudcům, správcům, advokátům, ekonomům, manažerům a dalším odborníkům, mohou z ní však významně čerpat také úředníci veřejné správy, pracovníci neziskového sektoru, novináři a publicisté a další zájemci, kteří se chtějí o tomto oboru chtějí dozvědět více podrobností. Domníváme se spolu s tvůrci, že jde o publikaci svým charakterem zcela novátorskou, na jedné straně obsahující množství (často dosud nepublikovaných) dat, na straně druhé též komentativní, poučnou a názorovou.

Zápisky o válce koronavirové

Autor: Petr Salava

Zápisky o válce koronavirové - obálka knihyTak nám začal nový rok 2021 a všichni si přejeme, abychom co nejdříve zapomněli na ten předchozí. Kvůli zavřeným divadlům a zákazu kulturních a sportovních akcí teď mám více času, a tak jsem si řekl, že budu zapisovat nejrůznější situace, které život přináší.
Takto vyjadřuje na začátku své nové knihy autorský záměr Petr Salava, populární diskžokej, producent zábavných pořadů a koncertů, zkušený rozhlasový a televizní moderátor, ale též tvůrce fenoménů doby, známý nejširší veřejnosti. Ve více než stovce sloupků, které měly původně časopisecké určení, komentuje vtipně, vážně, nostalgicky i s notnou dávkou optimismu způsob, jakým se mimořádně aktivní a pandemií k nezvyklému prožívání dlouhých týdnů a měsíců odsouzený člověk může s touto situací vyrovnávat. Pokud vás bude zajímat život jejich autora, podívejte se na internet, tam to všechno je. A v tom zjistíte, že ho znáte lépe, než jste si mysleli. V devatenácti založil fotbalový klub osobností AMFORA, to už je téměř půl století! Patřil k našim prvním profesionálním diskžokejům. Jeho hlas zní po celá desetiletí z rádia a z televize, píše scénáře a produkuje. On to byl, kdo do češtiny přeložil a diváky na stadionech naučil „mexickou vlnu“. A protože mu to nestačilo, vymyslel to tisíckrát adorované, posmívané, uctívané i proklínané „Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop“. Vymýšlí věci, které jdou ze srdce. Podporuje charitativní akce. Projel celý svět. A pořád ho to baví.

 

Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - úvahy nad novou právní úpravou

Autor: Kamila Balounová

Analýza právního postavení tlumočníka a překladatele, mezinárodní a česká úprava práva na tlumočení a překlad, komparace předchozí a současné právní úpravy tlumočnictví a překladatelství v České republice a přehled úpravy této oblasti v řadě zemí Evropy. To vše shrnuje aktuální publikace, jejíž přehledná struktura umožňuje snadné praktické použití. Kniha je vybavena seznamem použitých zdrojů a přehledem českých, mezinárodních a evropských právních předpisů.