Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Stálá konference českého práva > Osobnosti a podpora Stálé konference českého práva

Osobnosti a podpora Stálé konference českého práva

Zakladatel Stálé konference českého práva:

 • JUDr. Karel Havlíček

Moderátor Stálé konference českého práva:

 • JUDr. Karel Havlíček

Pracovní tým Stálé konference českého práva:

 • JUDr. Blanka Havlíčková (+)
  Ing. Eva Pešková, MBA
  Mgr., MgA. Dana Jaklová
  Ing. Josef Volf
  Julius Muránsky

Nositelé záštit:

Stálá konference českého práva, její projekty Pražské právnické jaro (I. ročník 2017) a Pražský právnický podzim (I. ročník 2012) i jednotlivé akce těchto projektů získaly v průběhu své existence podporu významných osobností veřejného politického a právnického života.

Dosavadní nositelé generální záštity projektů:

• Babiš Andrej, Ing., místopředseda vlády a ministr financí ČR (Pražský právnický podzim 2014, 2015, 2016; Pražské právnické jaro 2017)
• Blažek Pavel, JUDr., ministr spravedlnosti ČR (Pražský právnický podzim 2013)
• Hřib Zdeněk, MUDr., primátor hl. m. Prahy (Pražské právnické jaro 2019, 2020; Pražský právnický podzim 2019, 2020)
• Hudeček Tomáš, RNDr., primátor hl. m. Prahy (Pražský právnický podzim 2013, 2014)
• Krnáčová Adriana, Mgr., primátorka hl. m. Prahy (Pražský právnický podzim 2015, 2016, 2017, 2018; Pražské právnické jaro 2017, 2018)
• Kubera Jaroslav, předseda Senátu Parlamentu ČR (Pražské právnické jaro 2019; Pražský právnický podzim 2019)
• Manhart Lukáš, Mgr., radní hl. m. Prahy (Pražský právnický podzim 2013, 2014)
• Rychetský Pavel, JUDr., předseda Ústavního soudu ČR (Pražský právnický podzim 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; Pražské právnické jaro 2017, 2018, 2019, 2020)
• Vondráček Radek, Mgr., předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (Pražské právnické jaro 2018, 2019, 2020; Pražský právnický podzim 2018, 2019, 2020)
• Zima Tomáš, prof. MUDr., DrSc., rektor Univerzity Karlovy (Pražský právnický podzim 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; Pražské právnické jaro 2017, 2018, 2019, 2020)

Dosavadní nositelé osobní záštity jednotlivých akcí:

• Antl Miroslav, JUDr., předseda ústavněprávního výboru Senátu Parlamentu ČR (PPP 2015 – konference Ochrana slabší strany v českém právu; PPJ 2018 – sympozium Podmíněné propuštění jako cesta do života; PPP 2018 – sympozium Hromadné žaloby)
• Benda Marek, předseda ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PPJ 2018 - sympozium Právní aspekty kampaně "MeToo", sympozium Ústavní projekce dělby moci)
• Blažek Pavel, JUDr., ministr spravedlnosti ČR (PPP 2012 – konference Vymahatelnost práva v ČR)
• Dohnal Petr, genmjr. PhDr., generální ředitel Vězeňské služby ČR (PPP 2013 – konference Současnost a perspektivy českého vězeňství; PPJ 2018 – sympozium Podmíněné propuštění jako cesta do života)
• Drápal Ljubomír, JUDr., předseda Krajského soudu v Praze (PPJ 2017 – sympozium Odpovědnost za škodu /1. středočeský právnický den/; PPJ 2018 – sympozium Právní aspekty podílového spoluvlastnictví /2. středočeský právnický den/; PPJ 2019 – sympozium Insolvence (zejména řešení úpadku oddlužením) /3. středočeský právnický den/, PPJ 2020 – sympozium Péče o nezletilé z pohledu soudní praxe /4. středočeský právnický den/)
• Fiala Roman, JUDr., místopředseda Nejvyššího soudu ČR (PPP 2014 – konference Soudní a mimosoudní projednávání sporů; PPP 2015 – workshop Aktuální otázky rozhodčího řízení; PPP 2016 – konference Stálé rozhodčí soudy versus rozhodčí řízení ad hoc, sympozium Aktuální otázky civilního procesu; PPJ 2018 - kulatý stůl Ochrana osobních údajů (GDPR), sympozium Právní aspekty kampaně "MeToo")
• Fučíková Pavla, Mgr., prezidentka Exekutorské komory ČR (PPP 2015 – konference Exekuce jako strategie zodpovědného vymáhání; PPP 2016 – kulatý stůl Etika a právo v exekucích; PPP 2017 – sympozium Aktuální právní problémy exekucí)
• Gerloch Aleš, prof. JUDr., CSc., prorektor Univerzity Karlovy (PPP 2013 – kulatý stůl Právní projekce generačních problémů; PPJ 2018 - sympozium Ústavní projekce dělby moci)
• Hamáček Jan, ministr vnitra ČR (PPP 2019 – sympozium Odpovědnost za správu veřejného majetku)
• Hašek Michal, JUDr., předseda Asociace krajů ČR (PPP 2015 – konference Starostové a hejtmani mezi paragrafy)
• Hornochová Simona, Ing., náměstkyně ministra financí ČR (PPP 2015 – kulatý stůl Právní aspekty elektronické evidence tržeb)
• Chmel Jiří, Ing, místopředseda Českomoravské myslivecké jednoty (PPP 2014 – kulatý stůl Dopady rekodifikace na myslivost; PPP 2015 – kulatý stůl Právní otázky myslivosti)
• Chovanec Milan, ministr vnitra ČR (PPP 2015 – konference Starostové a hejtmani mezi paragrafy)
• Chvojka Jan, JUDr., ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu ČR (PPJ 2017 – konference Oddlužení fyzických osob)
• Jirousek Vladimír, JUDr., předseda České advokátní komory (PPP 2017 – sympozium Aktuální otázky civilního řízení)
• Kantůrková Libuše, JUDr., předsedkyně Sdružení rodinněprávních a opatrovnických soudců (PPP 2015 – kulatý stůl Aktuální problémy práva rodiny; PPP 2016 – sympozium Rodina v českém právu)
• Karfíková Marie, prof. JUDr., CSc., předsedkyně Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (PPP 2016 – konference Stálé rozhodčí soudy versus rozhodčí řízení ad hoc)
• Krnáčová Adriana, Mgr., primátorka hl. m. Prahy (PPP 2015 – Právnický salon: Právo, kvóty, diskriminace; PPP 2016 – Právnický salon: Perspektivy lidských práv; PPP 2017 – Právnický salon: Právo a rovnost; PPP 2018 - Právnický salon: Koncentrace a dekoncentrace moci)
• Křeček Stanislav, JUDr., zástupce veřejného ochránce práv (PPP 2014 – kulatý stůl Boj o pracovní dobu)
• Kuklík Jan, prof. JUDr., DrSc., děkan Právnické fakulty UK v Praze (PPP 2014 – kulatý stůl Boj o pracovní dobu; PPP 2015 – kulatý stůl Aktuální problémy práva rodiny; PPP 2016 – kulatý stůl Etika a právo v exekucích; PPP 2017 – kulatý stůl Volební právo, kulatý stůl Etika právnického stavu; PPJ 2018 – kulatý stůl Ochrana osobních údajů (GDPR); PPP 2018 – kulatý stůl Etika právnického stavu)
• Lichovník Tomáš, JUDr., prezident Soudcovské unie ČR (PPP 2012 – Právnický klub: Právnický stav; PPP 2013 – Právnický salon: Právo jako literatura)
• Marksová Michaela, Mgr., ministryně práce a sociálních věcí ČR (PPP 2016 – sympozium Rodina v českém právu; PPJ 2017 – workshop Právní problémy dnešní rodiny)
• Marvanová Kordová Hana, JUDr., radní hl. m. Prahy pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení (PPP 2019 – Právnický salon Právo jako nástroj společenského míru)
• Mlynarčík, Jan, Mgr., prezident Exekutorské komory ČR (PPP 2022 – Analýza vybraných problémů aktuální exekuční novely)
• Nacher Patrik, Ing., předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PPJ 2018 – sympozium Spotřebitelské spory a jejich řešení)
• Němcová Jaroslava, Ing., MBA, ministryně práce a sociálních věcí ČR (PPJ 2018 - workshop Právní konflikt v rodině)
• Pecina Martin, Ing., místopředseda vlády a ministr vnitra ČR (PPP 2013 – konference Bezpečnost a zahraniční politika)
• Plášil Vladimír, JUDr., prezident Exekutorské komory ČR (PPP 2018 – sympozium Aktuální právní problémy exekucí)
• Pokorná Jermanová Jaroslava, Ing., hejtmanka Středočeského kraje (PPJ 2017 – sympozium Odpovědnost za škodu /1. středočeský právnický den/; PPJ 2018 – workshop Odpovědnost za škodu /2. středočeský právnický den/; PPJ 2019 – sympozium Insolvence (zejména řešení úpadku oddlužením) /3. středočeský právnický den/; PPJ 2020 – sympozium Péče o nezletilé z pohledu soudní praxe /4. středočeský právnický den/)
• Postránecký Josef, RNDr., CSc., náměstek ministra vnitra ČR (PPP 2017 – konference Budoucnost veřejné správy v ČR)
• Soukup Zdeněk, PhDr., poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PPJ 2017 – konference Ústava psaná a faktická)
• Sváček Jan, JUDr., předseda Městského soudu v Praze (PPP 2012 – workshop Vývoj, stav a perspektivy pražské justice)
• Šámal František, Ing., předseda Českého svazu pivovarů a sladoven (PPP 2015 – kulatý stůl Právo, pivovarství a sladařství)
• Šámal Pavel, prof., JUDr., Ph.D., předseda Nejvyššího soudu ČR (PPJ 2018 - sympozium Podmíněné propuštění jako cesta do života; PPP 2018 – sympozium Trestní právo a trestní politika)
• Šimáčková Kateřina, JUDr., Ph.D., soudkyně Ústavního soudu ČR (PPJ 2017 – workshop Právní problémy dnešní rodiny)
• Škromach Zdeněk, Ing., místopředseda Senátu Parlamentu ČR (PPP 2014 – kulatý stůl Dopady rekodifikace na myslivost; PPP 2015 – kulatý stůl Právní otázky myslivosti)
• Šuk, Petr, JUDr., místopředseda Nejvyššího soudu ČR (PPJ 2022 – Právnický klub
• Tejc Jeroným, JUDr., předseda ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PPP 2015 – konference Ochrana slabší strany v českém právu, Právnický klub: Svoboda a její meze; PPP 2016 – Právnický klub: Svoboda člověka a její hranice; PPP 2016 – Právnický klub: Právo a retroaktivita v myšlení; PPJ 2017 – Právnický klub: Principy moderního demokratického právního státu, seminář Právní problematika hromadných žalob)
• Tošovský Vladimír, Ing., předseda představenstva ČEPS, a. s. (PPP 2014 – kulatý stůl Veřejné zakázky /úskalí právní regulace/)
• Valachová Kateřina, Mgr., ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR (PPP 2016 – sympozium Aktuální právní otázky českého školství)
• Válková Helena, prof. JUDr., CSc., ministryně spravedlnosti ČR (PPP 2014 – konference Dvojí právo (nový dualismus práva)
• Varvařovský Pavel, JUDr., veřejný ochránce práv (PPP 2012 – kulatý stůl Aktuální právní problémy sociální politiky; PPP 2013 – kulatý stůl Právní projekce generačních problémů)
• Vávra Libor, JUDr., předseda Městského soudu v Praze, prezident Soudcovské unie ČR (PPP 2014 – kulatý stůl Jsou nutné další změny v exekucích?; PPP 2015 – kulatý stůl Cesta k modernímu pojetí exekucí, sympozium Princip teritoriality v exekučním řízení; PPP 2017 – kulatý stůl Prohibice; PPJ 2021 – Právnický klub: Krizové právo a právo v krizi)
• Vondruška Rostislav, Ing., generální ředitel CzechTourism (PPP 2012 – kulatý stůl Právo a cestování; PPP 2014 – kulatý stůl Cestovní ruch ve světle nové úpravy)
• Výborný Marek, Mgr., předseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PPJ 2018 - sympozium Současné problémy exekucí a insolvencí ve světle oddlužovací novely; PPP 2018 – sympozium Aktuální právní problémy exekucí; PPJ 2019 – sympozium Exekuce v Česku - včera, dnes a zítra)
• Vychopeň Martin, JUDr., předseda České advokátní komory (PPP 2014 – konference Soudní a mimosoudní projednávání sporů; PPP 2015 – workshop Aktuální problémy civilního procesu, kulatý stůl Limity dozoru státního zastupitelství; PPP 2016 – kulatý stůl Aktuální otázky znaleckého práva, sympozium Aktuální otázky civilního procesu)
• Zažímalová Eva, prof. RNDr., CSc., předsedkyně Akademie věd ČR (PPP 2019 – konference Budoucnost civilního procesu)
• Zemanová Daniela, Mgr., prezidentka Soudcovské unie ČR (PPP 2015 – konference Aktuální problémy insolventního práva, Právnický salon: Právo, kvóty, diskriminace; PPP 2016 – kulatý stůl Budoucnost právnického stavu, Právnický salon: Perspektivy lidských práv; PPP 2018 – kulatý stůl Etika právnického stavu; PPP 2019 – kulatý stůl Prostupnost právnického stavu)
• Zima Tomáš, prof. MUDr., DrSc., rektor Univerzity Karlovy (PPP 2016 – konference Ústava de iure a de facto)

Další významné osobnosti účastnící se akcí Stálé konference českého práva:

• Bakeš Milan, prof. JUDr., DrSc. (právo)
• Bárta Jan, JUDr., CSc. (právo)
• Bárta Miroslav, prof. PhDr. (historie, filozofie)
• Baxa Josef, JUDr. (právo)
• Bělohlávek Alexander J., prof. Dr. (právo)
• Benda Marek (legislativa)
• Beran Vladimír, Mgr. (právo)
• Bohuslav Lukáš, JUDr., Ph.D. (právo)
• Břízová Zuzana, Mgr. (právo)
• Císařová Dagmar, prof. JUDr., DrSc. (právo)
• Černoch Marek (legislativa)
• Derka Ladislav, JUDr. (právo)
• Dienstbier Filip, doc. JUDr. Ing., Ph.D. (právo)
• Diviš Dušan, JUDr. (právo)
• Divišová Helena, JUDr. (právo)
• Dörfl Luboš, Mgr. (právo)
• Faryová Ivana, Mgr. (média)
• Fenyk Jaroslav, prof. JUDr., Ph.D. (právo)
• Formánková Vlasta, JUDr. (právo)
• Franc Petr, Mgr. (právo)
• Franc Radomír, Ing. (průmysl)
• Ginter Jindřich (média)
• Hájková Šárka, Mgr. (právo)
• Hanzlík Filip, Mgr. (právo, bankovnictví)
• Hejtmánek Ladislav, JUDr. (právo)
• Chochola Miroslav, Mgr. (média)
• Chrz Pavel, MUDr. (zdravotnictví)
• Janek Kryštof, JUDr. (právo)
• Januš Jan, Mgr. (média)
• Jirsa Jaromír, JUDr. (právo)
• Jůzl Miloslav, doc. PhDr. (pedagogika)
• Kadaně Lubomír, JUDr. (právo)
• Karfík Zdeněk, JUDr., CSc. (právo)
• Klíma Karel, prof. JUDr., CSc. (právo)
• Klimeš František, doc. JUDr., CSc. (právo)
• Klímová Hana, JUDr. (právo)
• Korbel František, Mgr., Ph.D. (právo)
• Košťál Vratislav, JUDr. PhDr., (právo)
• Kovář Martin, prof. PhDr., Ph.D. (historie, filozofie)
• Kovářová Daniela, JUDr. (právo)
• Krutina Miroslav, Mgr. (nevládní organizace, právo)
• Kuba Jaroslav, JUDr., CSc. (právo)
• Kučera František, JUDr. (právo)
• Lada Roman, Mgr. (právo)
• Líbal Bořivoj, Mgr. (právo)
• Lisse Luděk, JUDr., Ph.D. (právo)
• Lžičař Josef, JUDr. (právo)
• Macková Alena, doc. JUDr., Ph.D. (právo)
• Mádr Jaroslav, JUDr. (právo)
• Majstr Jiří, JUDr. (média)
• Malý Karel, prof. JUDr., DrSc. (právo, historie)
• Marková Hana, prof. JUDr., CSc. (právo, finance)
• Mlsna Petr, doc. JUDr. PhDr., Ph.D. (právo, legislativa)
• Mlynarčík Jan, Mgr. (právo)
• Mottl Tomáš, Mgr. (právo)
• Mrázová Adriena, Ing. (průmysl)
• Musil Jan, prof. JUDr. DrSc. (právo)
• Němec Robert, Mgr. (právo)
• Neštická Hana, JUDr. (právo)
• Nykodým Jiří, JUDr. (právo)
• Passer Jan M., JUDr. (právo)
• Pavlátová Jarmila, doc. JUDr., CSc. (právo)
• Petr Bohuslav, JUDr., Ph.D. (právo)
• Plášil Vladimír, JUDr. (právo)
• Plíšek Martin (legislativa)
• Poulíková Marie, MUDr. (zdravotnictví)
• Princ Michal, JUDr. (právo)
• Prudíková Dana, Mgr. et Mgr., Ph.D. (právo)
• Ptáček Lubomír, JUDr. (právo)
• Punčochář Pavel, Mgr. (právo)
• Samková Klára A., JUDr., Ph.D. (právo)
• Sedlák Viktor, Mgr. (právo)
• Schneiberg František, MUDr. (zdravotnictví)
• Skřejpek Michal, prof. JUDr., DrSc. (právo, historie)
• Skřejpková Petra, JUDr. (právo, historie)
• Sokol Tomáš, JUDr. (právo)
• Sovová Olga, JUDr. Ph.D. (právo)
• Staněk Pavel, JUDr. (legislativa)
• Strnad Zdeněk, JUDr. Ing., Ph.D. (právo)
• Suchánek Milan, JUDr. (právo)
• Sůra Jan, JUDr. (právo)
• Šprongl Jaroslav (média)
• Štangová Věra, prof. JUDr., CSc. (právo)
• Šuk Petr, JUDr. (právo)
• Šulc Ivan, Ing. (průmysl)
• Šveřepová Kateřina, Mgr. (právo)
• Tichá Hana, JUDr. (právo)
• Toman Petr, JUDr. (právo)
• Topolánek Mirek, Ing. (průmysl)
• Ursová Zuzana, JUDr. (právo)
• Vacková Monika, JUDr. (právo)
• Vaňková Lucie, JUDr. (právo)
• Vlk Václav, JUDr. (právo)
• Vojtěch Adam, Mgr. et Mgr. (právo)
• Vojtek Petr, JUDr. (právo)
• Vondráček Radek, Mgr. (legislativa)
• Výborný Marek, Mgr. (legislativa)
• Vyklický Jan, JUDr. (právo)
• Výtisk Michal, Mgr. (právo)
• Zbořil Zdeněk, PhDr. (filozofie)
• Zoubek Hynek, Mgr. (právo)
• Žižlavský Michal, JUDr. (právo)
• a další (přehled se průběžně doplňuje)