Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Nakladatelství a vydavatelství > Publikace, na nichž jsme se podíleli

Publikace, na nichž jsme se podíleli

V dosavadním průběhu činnosti se spolupracovníci Havlíček Brain Team podíleli nakladatelsky a vydavatelsky v nakladatelstvích NUGA, Lunarion, Orac, LexisNexis, Stálá konference českého práva a Havlíček Brain Team mimo jiné na těchto titulech: 

• Adamová, K.: Světla a stíny středověkého práva (HBT)
•Adamová, K.: Světla a stíny středověkého práva (HBT)
•Adamová, K. a kol.: Dějiny českého soudnictví do roku 1938 (Orac, LexisNexis)
• Adamová, K.: Právnická moudra a pořekadla (HBT)
• Adamová, K.: Úsvit moderního konstitucionalismu (HBT)
• Alexander,J., Kovářová, D.: Stálé rozhodčí soudy versus rozhodčí řízení ad hoc (SKČP)
• Andráš, P., Diner, V., Tulisová, I., Vojtková, H.: Staré báňské zátěže opuštěných Cu-ložisek (Ekomonitor, HBT)
• Andreska, J.: Lesk a sláva českého rybářství (NUGA)
• Bakeš, M., Huleš, J.: Než podáte daňové přiznání (NUGA)
• Balounová, K.: Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (SKČP)
• Balounová, K.: Komentář zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (SKČP, Wolters Kluwer)
• Balzer, J., Pavlík, P.: Právo pro maturitní a pomaturitní studium (Orac)
• Bartáková, V., Houba, R., Zeman, J.: Rukověť zubního lékaře (HBT)
• Basařová, G., Hlaváček, I.: České pivo, 1., 2. vydání (NUGA)
• Basařová, G., Hlaváček, I., Basař, P., Hlaváček, J.: České pivo, 3. vydání (HBT)
• Basařová, G. a kol.: Sladařství, 1. a 2. vydání (HBT)
• Basařová, G. a kol.: Pivovarství, teorie a praxe výroby piva , 2. a 3. vydání (HBT)
• Bělohlávek, A. J., Kovářová, D.: Aktuální otázky rozhodčího řízení (HBT)
• Bělohlávek, A. J., Kovářová, D., Havlíček, K.: Rozhodčí řízení v teorii a  aplikační praxi (HBT)
• Císařová, D., Sovová, O. a kol.: Trestní právo a zdravotnictví, 1. a 2. vydání (Orac, LexisNexis)
• Čapek, J.: Právnický slovník evropské ochrany lidských práv (Orac)
• Čechura, Vl.: Myslivecká stráž (Orac)
• Čechura, Vl. a kol.: Myslivost a právo (Orac)
• Dousek, J. st., Dousek, J. ml.: Pes v zrcadle předpisů (Orac)
• Faldyna, F., Hušek, J.: Slovník obchodní judikatury (Orac, LexisNexis)
• Guoth, J.: Nad kapitálovým trhem (Orac)
• Haškovcová, H.: Fenomén stáří (HBT)
• Havlíček, K., Hemelík, T.: Nad veřejným zdravotním pojištěním (Orac)
• Havlíček, K.: Hospoda U taláru (HBT)
• Havlíček, K., Kovářová, D.: Hromadné žaloby (SKČP)
• Havlíček, K.: Česká judikatura (sbírka aktuálních rozhodnutí ÚS, NS, NSS (HBT)
• Hemelík, T.: Rybářství a právo (Orac)
• Herczeg, J.: Meze svobody projevu (Orac)
• Hess, L.: Sedace dospělých a dětí ve stomatologii (HBT)
• Horák, Z., Skřejpek, M.: Římské právo a kodifikace (HBT)
• Houba, R., Zemen, J., Bartáková, V.: Rukověť zubního lékaře – pacient se zdravotním rizikem, 1., 2. vydání (HBT)
• Janalík, F.: Když lovce miluje Diana (NUGA)
• Jahodář, L.: Léčivé rostliny v současné medicíně (HBT)
• Jirsa, J.: Stručný soudní průvodce (1., 2. vydání) (HBT)
• Jirsa, J. a kol.: Občanské soudní řízení – soudcovský komentář (Havlíček, K., ed.), 1. vydání (HBT), 2. vydání (HBT, Wolters Kluwer), 3. (Wolters Kluwer), 4. (Wolters Kluwer)
• Jirsa, J.: Novinky v civilním řízení soudním (Orac)
• Jirsa, J., Vávra, L., Janek, K., Meduna, P.: Klíč k soudní síni (LexisNexis)
• Jirsa, J.: Slovník soudního slangu (HBT)
• Jirsa, J., Vojtek, P.: Škoda na zdraví – kritické studie (HBT)
• Jirsa, J., Šaffková K. a kol.: Servis rodiny (SKČP)
• Karfík, Z., Karfíková, M., Spáčil, J.: Pozemky a právo (Orac)
• Karfíková, M., Přikryl, Vl., Čechová, J.: Základy pojišťovacího práva (Orac)
• Károlyi: Život se slepou bohyní (HBT)
• Kaucký L.: Franz Josef Strauss (HBT)
• Kindl, Vl., Skřejpek, M. a kol.: Právnický stav a právnické profese v minulosti (HBT, Wolters Kluwer)
• Kindlová, Z.: 433 otázek a odpovědí k zákoníku práce (Orac, LexisNexis)
• Kočí, V.: Posuzování životního cyklu Life Cykle Assessment (Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o)
• Kodl, O. a kol.: Radiační ochrana při zubních radiodiagnostických vyšetřeních (HBT)
• Koldinská, K., Marková, H.: Sociální pomoc a právo (Orac)
• Kolektiv: Bankovky a mince České národní banky 1993–1994 (NUGA)
• Kolektiv: Das tschechoslowakische Recht fur auslandische Unternehmer (NUGA)
• Kolektiv: Duše plné slov (ed. Kovářová, D.) (HBT)
• Kolektiv: Money in the Czech lands efore 1919 (NUGA)
• Kolektiv: Daně z příjmů v podnikatelské praxi (Orac, LexisNexis)
• Kolektiv: Daň z příjmů (411 otázek a odpovědí) (Orac, LexisNexis)
• Kolektiv: Daňový receptář (LexisNexis)
• Kolektiv: Diritto romano e attualita (HBT)
• Kolektiv: Kočkování (ed. Kovářová, D.) HBT
• Kolektiv: Exekutorský úřad Praha 9 – 20 let – historie, současnost, perspektivy (SKČP)
• Kolektiv: Kompendium judikatury – Právo a cestovní ruch (ed. Havlíček, K.) (HBT)
• Kolektiv: Kompendium judikatury – Právo a cestovní ruch II. (ed. Havlíček, K.) (HBT)
• Kolektiv: Kompendium judikatury – Právo a energetika (elektrická energie) (ed. Havlíček, K.) (HBT)
• Kolektiv: Kompendium judikatury – Právo a energetika (energetická zařízení a pozemky) (ed. Havlíček, K.) (HBT)
• Kolektiv: Kompendium judikatury – Odpovědnost za újmu na zdraví (ed. Havlíčková, B.) (HBT)
• Kolektiv: Kompendium judikatury – Trestní odpovědnost ve zdravotnictví (ed. Havlíčková, B.) (HBT)
• Kolektiv: Kompendium judikatury – Správní judikatura ve zdravotnictví (ed. Havlíčková, B.) (HBT)
• Kolektiv: Kompendium judikatury – Posudkové lékařství (ed. Havlíčková, B.) (HBT)
• Kolektiv: Kompendium judikatury – Odpovědnost soudního exekutora za škodu (ed. Havlíčková, B.) (HBT)
• Kolektiv: Kompendium judikatury – Exekuční titul (ed. Havlíčková, B.) (HBT)
• Kolektiv: Kompendium judikatury – Odměna exekutora a náhrada nákladů (ed. Havlíčková, B.) (HBT)
• Kolektiv: Kompendium judikatury – Způsoby realizace exekuce (ed. Havlíčková, B.) (HBT)
• Kolektiv: Kompendium judikatury – Exekuční proces (ed. Havlíčková, B.) (HBT)
• Kolektiv: Kompendium judikatury – Kompendium tabákového práva (HBT)
• Kolektiv: Kriminalizace jako fenomén dnešní společnosti (ed. Havlíček, K.) (HBT)
• Kolektiv: Kompendium sanačních technonogií (Ekomonitor, HBT)
• Kolektiv: Přísliby a hrozby civilních rekodifikací (ed. Havlíček, K.) (HBT)
• Kolektiv: Ochrana slabší strany v českém právu (ed. Havlíček, K.) (HBT)
• Kolektiv: Vymahatelnost práva v České republice (ed. Havlíček, K.) (HBT)
• Kolektiv: Přiměřenost právní regulace (ed. Havlíček, K.) (HBT)
• Kolektiv: Pohádky z čarovné jeskyně (ed. Havlíček, K.) (Lunarion)
• Kolektiv: Moderní exekuce – cesta zodpovědného vymáhání (ed. Havlíček, K.) (HBT)
• Kolektiv: Nad daňovým přiznáním za rok 1996 (Orac)
• Kolektiv: Nad daňovým přiznáním k daním z příjmů za rok 1997 (Orac)
• Kolektiv: Nejvyšší soud České republiky (Orac)
• Kolektiv: Novinky na našich silnicích (Orac, LexisNexis)
• Kolektiv: Peníze v českých zemích do roku 1919 (NUGA)
• Kolektiv: Plzeňský literární almanach (HBT)
• Kolektiv: Právnická fakulta Univerzity Karlovy (HBT)
• Kolektiv: Římské právo a kodifikace (eds. Horák, Z., Skřejpek, M.) (HBT)
• Kolektiv: Teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví (HBT)
• Kolektiv: O soudcovské etice – sborník z přednášek a seminářů (HBT)
• Kolektiv: Soudcovská unie ČR (Orac)
• Kolektiv: Státní zastupitelství ČR (Orac)
• Kolektiv: Stručný soudní průvodce (příručka pro veřejnost) (HBT)
• Kolektiv: Československé bankovky, státovky a mince 1919 – 1992 (Lunarion)
• Kolektiv: Bankovky a mince Čng 1993 - 1994
• Kolektiv: SKRIPTA SKČP - Právnický klub - Tolerance (ústavní a právní pojetí) (SKČP)
• Kolektiv: SKRIPTA SKČP - V. Středočeský právnický den - Insolvence (před covidem - v pandemii - po covidu) (SKČP)
• Kolektiv: SKRIPTA SKČP - Právnický klub - Krizová doba a nový normál (SKČP)
• Kolektiv: SKRIPTA SKČP - Soudcovská etika tradiční kulatý stůl (SKČP)
• Kolektiv: SKRIPTA SKČP - Hromadné žaloby - pracovní sympozium (SKČP)
• Kolektiv: SKRIPTA SKČP - Fenomén ESG a jeho dopady do fungování organizací (SKČP)
• Kolektiv: SKRIPTA SKČP - Home Office (právní a společenské souvislosti) (SKČP)
• Koťová, M.: Atlas ortodontických anomálií (HBT)
• Kotoučová, J., Raban, P.: Konkurs a vyrovnání (Orac)
• Kovářová, D. a kol.: Odměna advokáta (komentář) (ed. Havlíček, K.) (HBT)
• Kovářová, D., Havlíček K.. Judikatura práva rodiny (SKČP)
• Kovářová, D., Havlíček K.. Judikatura práva rodiny první doplněk (SKČP)
• Kovář, M.: Brexit / Drama psané přes průliv (HBT)
• Kozák, J.: Složitost a nahodilost práva (SKČP) 
• Klapal, J., Kouba I.: Ve znamení jistoty (NUGA)
• Kočí, Vl.: Posuzování životního cyklu (Ekomonitor, HBT)
• Křepelka, F.: Evropské zdravotnické právo (Orac, LexisNexis)
• Kudláček, R.: Odborná literatura a informace ve farmacii (Orac, LexisNexis)
• Kuklík, J., Petráš, R.: Nadnárodní integrace v Evropě (HBT)
• Kuklík, J., Skřejpková, P.: Kořeny a inspirace velkých kodifikací (HBT)
• Kuklík, J. a kol.: Právnická fakulta University Karlovy v Praze, The Faculty of Low of Charles Univesity in Prague (HBT)
• Kuraš, M. a kol.: Odpadové hospodářství (Ekomonitor, HBT)
• Kurfürst, J.: Kompendium ochrany kvality ovzduší (Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o)
• Kutina, Z.: Vademekum pojišťovacího makléře (HBT)
• Lochmanová, L.: Práva na označení (Orac)
• Loren, S.: Ženy a krása (Lunarion)• Máca, L.: Daň z příjmů (komplexní metodická pomůcka) (Orac)
• Madar, Z.: Slovník definic v českém právu (Orac)
• Mach, J. a kol.: Zdravotnictví a právo (komentované předpisy) (Orac, LexisNexis)
• Machová, J.: Právo ve včelařství (Orac, LexisNexis)
• Malá, H.: Stráž přírody (Orac)
• Malinová, H.: Smlouva mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení v praxi (Orac)
• Malý, K.: České právo v minulosti (NUGA, Orac)
• Marková, H.: Finance obcí, měst a krajů (Orac)
• Matějů, V. a kol.: Kompendium sanačních technologií (Ekomonitor, HBT)
• Merglová, Vl., Ivančaková, R.: Vývojové a získané poruchy zubů a tvrdých tkání (HBT)
• Merglová, Vl., Ivančaková, R.: Zubní kaz a jeho prevence v časném dětském věku (HBT)
• Mestre, J.: Francouzské obchodní právo (Orac)
• Michler, P.: Silniční daň v praxi (Orac)
• Miřejovský, L.: Dopisy z XX. století (NUGA)
• Mužík, J.: První perličky slepé bohyně (HBT)
• Mužík, J.: Perly soudních spisů (HBT)
• Otáhal, J.: Podnikatelské minimum pro vinohradníky a vinaře, 1. a 2. vydání (Orac)
• Paichl, P.: Dějiny zubní medicíny (NUGA)
• Pauly, J.: Komentář k zákonu o cenných papírech (Orac)
• Pechová, J.: Pohádky na draka (NUGA)
• Pelikánová, I.: Veřejná obchodní společnost (Orac, LexisNexis)
• Petr, B., Rameš, V., Petr, J.: Schwarzenberské lovecké bratrstvo (HBT)
• Plíva, St. a kol.: Změny v obchodním právu (Orac)
• Poupě, J.: Právo v rybářské praxi (Orac)
• Poupě, J.: Rybářská stráž (Orac, LexisNexis)
• Přikryl, Vl., Čechová, J.: Zákon o pojišťovnictví s komentářem (Orac)
• Radvan, M.: Zdanění nemovitostí v Evropě (LexisNexis)
• Rašovská, I.: Jak být úspěšný v exekuci (Orac)
• Repík, B.: Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo (Orac)
• Rusek, V., Smečka, Vl.: České lékárny (NUGA)
• Ryba, J. a kol.: Nad sociálním zabezpečením (Orac)
• Ryba, J. a kol.: Zákon o důchodovém pojištění a předpisy související (Orac)
• Ryba, J., Součková, M.: Správní soudnictví v České republice (Orac, LexisNexis)
• Salava, P.: Zápisky o válce koronavirové (HBT)
• Salava, P.: Zápisky o válce koronavirové a veselé vzpomínky na dobu, kdy svět o covidu ani netušil (HBT)
• Setikovský, J., Liška, V.: Sto dvacet pět let ČKD (Nuga)
• Sborník z odborné konference: Kriminalizace jako fenomén dnešní společnosti (HBT)
• Sborník z kulatého stolu: Přísliby a hrozby civilních rekodifikací (HBT)
• Sborník z právnické konference: Dvojí právo (nový dualismus práva), (HBT)
• Sborník z odborné konference: Vymahatelnost práva v ČR (HBT)
• Sborník z právnické konference: Ochrana slabší strany v českém právu (HBT)
• Sborník z právnické konference: Přiměřenost právní regulace (HBT)
• Sborník z workshopu: Církve a investice do nemovitostí (HBT)
• Sborník z kulatého stolu: Soudní a mimosoudní projednávání sporů (HBT)
• Sborník z kulatého stolu: Cestovní ruch ve světle nové právní úpravy (HBT)
• Sborník z kulatého stolu: Bariéry cestovního ruchu (HBT)
• Sborník z konference: Teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví (Nuga)
• Sborník z přednášek a seminářů: O soudcovské etice (HBT)
• Seltenreich, R.: Případy amerického soudce (Orac, LexisNexis)
• Setikovský, J., Liška, V.: Sto dvacet pět let ČKD (NUGA)
• Sklenář, Z., Ščigel, Vl.: Magistraliter receptura ve stomatologii, 1., 2. vydání (HBT)
• Skřejpek, M.: Texty ke studiu římského práva (Orac)
• Skřejpek, M.: Prameny římského práva – Fontes iuris Romani (Orac, LexisNexis)
• Skřejpek, M.: Poodkryté tváře římského práva (HBT)
• Skřejpek, M., Bělovský, P., Falada, D.: Případy římského senátora (Orac)• Skřejpek, M., Bělovský, P., Falada, D.: Případy římského praetora, 1., 2., 3. vydání (LexisNexis)
• Skřejpek, M. a kol.: Dějiny právnického stavu a právnických profesí (HBT)
• Skřejpek, M. a kol.: Právnický stav a právnické profese v minulosti (HBT)
• Skřejpková, P., Soukup, L.: Nedemokratické právní systémy (HBT)
• Slezák, R., Ryška, A: Kouření a dutina ústní (HBT)
• Slováková, Z.: Průmyslové vlastnictví (LexisNexis)
• Sluka, T.: Profesionální sportovec (HBT)
• Slušný, J.: Světové dějiny policie (starověk) (Orac)
• Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií (HBT)
• Sokol, T.: Tisk a právo (Orac)
• Solnař, Vl., Fenyk, J., Císařová, D.: Základy trestní odpovědnosti (podstatně přepracované a doplněné vydání) (Orac)
• Sovová, O.: Anglicko-čeký právnický slovníček (Orac)
• Spurná, J., Dousek, J.: Zájmové chovy a ochrana zvířat (Orac)
• Starý, M. a kol.: Dějiny daní a poplatků (HBT)
• Surga, L., Pekárek, J.: České bankovky a mince 1993–1998 (NUGA)
• Ščigel, Vl.: Repetitorium klinické farmakologie pro praxi zubního lékaře. 1, 2. vydání (HBT)
• Škampa, J.: Nad daní z přidané hodnoty (Orac)
• Škampa, J., Bárta, J. a kol.: Daň z přidané hodnoty (systém, komentář, srovnání, judikáty) (Orac)
• Šnédar, L.: Stručný průvodce zaměstnavatele (Orac, LexisNexis)
• Šprongl, J., Vebr, J.: Případy mysliveckého hospodáře (LexisNexis)
• Štangová, V., Zachariáš, J.: Nad pracovněprávními vztahy (Orac)
• Štruplová,  E., Kohout, A.: Živnostenský zákon a předpisy související (Orac)
• Švejcar, J. a kol.: Péče o dítě, doplněné, rozšířené a aktualizované vydání (NUGA), nové přepracované vydání (HBT)
• Teryngel, J.: Jak získat zbrojní průkaz (Orac)
• Teryngel, J.: Nad trestní odpovědností podnikatele (Orac)
• Teryngel, J., Kreml, A.: Zákon o zbraních a střelivu s komentářem (Orac)
• Teryngel, J., Liška, P.“ Zbraně, střelivo a právo  (Orac)
• Tuzar, V., Štěpán, M., Machart, S.: Neodkladné stavy v ordinaci zubního lékaře (HBT)
• Vantuch, P.: Obviněný podnikatel (Orac)
• Vantuch, P.: Podezřelý podnikatel (Orac)
• Vávra, R.: Exekuce (HBT)
• Veselá, J. a kol.: Insovence Data/Názory/Predikce (SKČP)
• Vymětal, J. a kol.: Odborná literatura a informace v chemii (Orac, LexisNexis)
• Vymětal, J., Diačiková, A., Váchová, M. – Informační a znalostní management v praxi (Orac, LexisNexis)
• Vymětal, J., Váchová, M.: Úvod do studia odborné literatury (Orac, LexisNexis)
• Winter, F.: Reklama a právo (Orac)
• Zápotocký, Vl.: Úsměvy českých filharmoniků (NUGA)
• Zemen, J.: Rukověť zubního lékaře – temporomandibulární poruchy v praxi (HBT)
• Žáček, J.: Soudničky zašlých časů (HBT)
• Žáček, J.: Staroměstský orloj (HBT)
• Žáček, J.: Zahrady u Pražského hradu (HBT)
• Žáček, J.: Gardens near Prague Castle (HBT)