Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dějiny

Michal Skřejpek a kolektiv
Právnický stav a právnické profese v minulosti
ISBN: 978-80-903609-9-0

Tým špičkových odborníků z katedry dějin státu a práva Právnické fakulty UK v Praze (M. Skřejpek, J. Kuklík, Vl. Kindl, R. Seltenreich, J. Císař, P. Bělovský a P. Skřejpková) zpracoval a v nakladatelství Havlíček Brain Team právě vydává publikaci „Právnický stav a právnické profese v minulosti&ldquo. Kniha je vysokoškolskou učebnicí, ale zároveň též velmi přitažlivým dílem pro každého čtenáře, který se zajímá o historii a chce se z tohoto pohledu seznámit s postupem právnického vzdělávání, praxe a teorie, s osobnostmi, jež výrazným způsobem ovlivňovaly vývoj právnického myšlení, i s událostmi, u nichž stojí milníky dějin české, evropské i světové právnické obce. Zabývá se v těchto souvislostech nejen právnickým stavem jako celkem, nýbrž také jednotlivými nejdůležitějšími právnickými profesemi — soudnictvím, advokacií, státním zastupitelstvím, notářstvím, formováním akademického právnického sboru i osudy právníků působících na nejrůznějších společenských, politických a ekonomických pozicích.

Publikace obsahuje dvě základní části: první je věnována dějinám právnického stavu v Evropě a v USA (kapitoly: Státní úřady a úředníci v antickém Římě, Profesionalizace právnického stavu za římské republiky a císařství, Právnický stav v kontinentální Evropě od 12. století do počátku novověku, Francouzská talárová šlechta, Specifická cesta právnického stavu v Anglii, Právnický stav v USA — historie a současnost, Soudci a právní teoretici v nacistickém Německu), druhá se jmenuje České země a obsahuje kapitoly: Právnické vzdělávání a možnosti k uplatnění právnické erudice v Čechách do počátku 20. let 15. století, Uplatnění právních poznatků v Čechách a na Moravě v 15. a 16. století, Právnické vzdělání a právnická povolání v období absolutismu, Právníci a jejich profese v Čechách a na Moravě v letech 1848—1918, Právnické povolání v období první Československé republiky, Českoslovenští právníci v londýnském exilu za druhé světové války).

Vydal Havlíček Brain Team, říjen 2007.
Objednávat můžete: sekretariat@brainteam.cz

dejiny.jpg

Doporučená maloobchodní cena 280 Kč.
Formát A5, pevná knižní vazba, 208 tiskových stran.