Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

LR

 Luděk Jahodář
Léčivé rostliny v současné medicíně
ISBN: 978-80-87109-22-9

Uznávaný špičkový odborník české farmakobotaniky prof. Jahodář připojuje k názvu své nové publikace podtitul "co Mattioli ještě nevěděl". Světově známé dílo Petra Mattioliho bylo po staletí uznávaným zdrojem poznání rostlin a jejich léčebných účinků. Vědecké objevy, pokrok moderní farmakologie, medicíny i botaniky však způsobily přirozené stárnutí myšlenkového bohatství ukrytého v pověstném "Herbáři aneb bylináři". Nová publikace se k němu vrací s ohledem na výběr taxonů, přináší však nejnovější poznatky moderní vědy. Jedinečnou monografii prof. RNDr. Luďka Jahodáře, CSc., recenzovali významní odborníci - prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD., a doc. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. Prof. Kresánek ve své recenzi mj. uvádí: „Monografia prof. Jahodářa je dielo erudovaného odborníka vo fytoterapii a brilantného pisateľa, o čom svedčia jeho doterajšie predchádzajúce práce. Dielo je systematicky rozdelené na 6 kapitol podľa botanickej systematiky: Rostliny krytosemenné - Angiospermophyta - Dvojděložné rostliny (Magnoliopsida), Rostliny krytosemenné - Angiospermophyta - Jednoděložné rostliny (Liliopsida), Rostliny nahosemenné - Gymnosperophyta, Rostliny výtrusné - Bryophyta, Pteridophyta, Houby - Fungi, Farmakognostické a galenické procesy a postupy.“ Doc. Opletal uvádí ve své recenzi mimo jiné: „Pokládám za velmi šťastné, že autorem knihy je farmaceut, protože jenom farmaceut má znalosti farmakobotaniky a farmakognosie, ale dovede je propojit s ostatními profilovými disciplínami farmacie, na jejímž konci je léčivo - v tomto případě léčivá droga. Z těchto schopností farmaceuta vyplývá i znalost vývoje a dosažených výsledků a nutno říci, že autor tyto dvě skutečnosti velmi dobře zohlednil a velice citlivě napsal knihu, která bude dobrým vodítkem a porovnáním toho, co bylo, a toho, co je, nejenom pro širší obec zájemců, ale určitě i pro lékárníky.“ Bohatě ilustrovaná a řadou rejstříků vybavená rozsáhlá kniha v pevné vazbě se stává příležitostí k setkání s tématikou stále aktuální. Ve své knihovně by ji měl mít každý odborník, pro kterého je farmakobotanika a farmakognosie profesí, student, pro něhož se profesí v budoucnu stane, ale též každý zájemce o tuto problematiku a milovník kvalitních knižních publikací.

Vydal Havlíček Brain Team, říjen 2010.
Objednávat můžete: sekretariat@brainteam.cz

lr_03.jpg

Doporučená maloobchodní cena 420 Kč.
Formát A4, vazba V8, 240 tiskových stran.