Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA - po kontrole zákazníkem smazat > Pražský právnický podzim

Organizaci Pražského právnického podzimu převzala od roku 2017 Stálá konference českého práva, s. r. o.                                          Více informací naleznete zde

 

Pražský právnický podzim 2016 - program 

     21. 6. 2016 -  sympozium Exekuční judikatura

     23. 6. 2016 -  právnický klub Svoboda člověka a její meze

       8.  9. 2016  – sympozium  Rodina v českém právu (informaci z této akce najdete zde: Rodina v českém právu.)

 1.  9. 2016 – sympozium Aktuální právní otázky českého školství (informaci z této akce najdete zde: Aktuální otázky školství)
 1. 11. 2016 – kulatý stůl Aktuální otázky znaleckého práva (informaci z této akce najdete zde: Aktuální otázky znaleckého práva)
 1. 11. 2016 – konference Aktuální právní otázky českého zdravotnictví
 1. 11. 2016 – konference Ústava „de iure“ a „de facto“
 1. 11. 2016 – kulatý stůl Budoucnost právnického stavu
 1. 11. 2016 – konference Stálé rozhodčí soudy vs rozhodčí řízení ad hoc
 1. 11. 2016 – konference Veřejná správa a e-Government
 1. 11. 2016 – právnický salon Perspektivy lidských práv
 1. 11. 2016 – konference Etika a právo v exekucích
 1. 12. 2016 – právnický klub Právo a retroaktivita myšlení
 1. 12. 2016 – symposium Aktuální otázky civilního procesu

 

Pražský právnický podzim 2015

Pražský právnický podzim, jehož zakladatelem je šéfredaktor časopisu Soudce, JUDr. Karel Havlíček, a pořadatelem kancelář Havlíček Brain Team, proběhl v loňském roce v období od června do prosince 2015 již počtvrté.

Pražský právnický podzim je koncipován jako celostátní akce právnického stavu, jejímž smyslem je vytvořit pravidelnou platformu pro pracovní a společenská setkávání právníků bez ohledu na hranice právnických profesí. Důležitým cílem Pražského právnického podzimu je vytváření pozitivní atmosféry hrdosti na příslušnost k právnickému stavu. Výsledkem odborných akcí tvořících podstatnou část programu Pražského právnického podzimu je formování významných doktrinárních názorů právní filozofie, teorie, legislativy a praxe a jejich publikace na úrovni odborné i obecné. Prakticky je program tvořen konferencemi, kulatými stoly, semináři, workshopy, salony a Právnickým klubem.

Pražský právnický podzim 2015 měl hlavní část, která obsahovala 13 akcí, a dvě doplňkové části – jarní se dvěma akcemi a podzimní se třemi akcemi. Záštitu nad ročním projektem převzali předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, místopředseda vlády a ministr financí Ing. Andrej Babiš a primátorka Hlavního města Prahy Ing. Adriana Krnáčová.

Podívejme se nyní podrobněji na jednotlivá setkání, která střídavě moderovali JUDr. Karel Havlíček a JUDr. Daniela Kovářová.

25. června 2015 proběhl v pražském hotelu Beseda kulatý stůl nazvaný Cesta k modernímu pojetí exekuce. Záštitu nad touto akcí poskytl předseda Městského soudu v Praze JUDr. Libor Vávra, setkání spolupořádala Exekutorská komora ČR. Účastníky kulatého stolu, který moderoval JUDr. Karel Havlíček, byli advokáti, soudci a exekutoři a ve svých vystoupeních se věnovali věcné analýze dosavadního stavu a možnostem dalšího zkvalitňování exekutorské činnosti, emancipaci exekutorské profese a nápravě přetrvávajících nedostatků.

9. června 2015 se v kavárně Adria uskutečnil jarní Právnický klub, tentokrát na téma Sociálního a liberálního pojetí práva. Prof. Aleš Gerloch na této akci hovořil o střetu těchto dvou pojetí práva, JUDr. Tomáš Sokol o sociálním inženýrství v právu a JUDr. Roman Fiala volal po rozumném přístupu k právu. JUDr. Jeroným Tejc ovšem podotkl, že 90 % dokumentů projednávaných v Parlamentu tvoří evropská úprava, kterou jsme se zavázali převzít do českého právního řádu.

15. září 2015 zahájil v hotelu Beseda podzimní doplňkovou část PPP 2015 kulatý stůl nazvaný Právo a sport. Diskuse zúčastněných právníků, soudců, znalců sportovního práva i sportovců samotných se zaměřila na náhradu škody, disciplinární odpovědnost, doping a na přezkoumávání rozhodnutí svazových orgánů. Zajímavá byla také debata o oprávněnosti existence sportovního práva. Soudkyně Krajského soudu v Praze JUDr. Hana Tichá zmínila stupňující se tendenci poškozených žalovat náhradu škody, k níž došlo v souvislosti s běžným sportovním zraněním, a advokát JUDr. Petr Toman upozornil na nelogickou konstrukci odpovědnosti majitele zvířete za škodu, obsaženou ve stávajícím občanském zákoníku.

17. září 2015 v Pivovaru Staropramen na Smíchově pokračoval program sympoziem nazvaným Princip teritoriality v exekučním řízení, který spolupořádala Česká asociace věřitelů. V úvodu vystoupili poslanci JUDr. Jan Chvojka, Marek Černoch a Mgr. Martin Plíšek, prezidentka Soudcovské unie ČR Mgr. Daniela Zemanová nebo prezidentka Exekutorské komory ČR JUDr. Pavla Fučíková. Poslanec Marek Černoch podotkl, že problém teritoriality není ani tak problémem právním, jako spíš politickým. Pedagog Vysoké školy ekonomické v Praze, doc. Ing. Luboš Smrčka, představil výsledky dvou analýz exekutorské činnosti zpracovaných pro Ministerstvo spravedlnosti. Z nich vyplývá, že 52 % exekučních úřadů obsadilo 90 % trhu, ale jen 9 % exekucí je prováděno místně příslušnými exekutory. 40 % dlužníků nebydlí a nemá majetek v místě svého trvalého pobytu. Z analýz jednoznačně vyplynulo, že zavedením teritoriality by poklesla vymahatelnost pohledávek.

22. září 2015 se ve Strahovském pivovaru konal kulatý stůl Právo, pivovarství, sladařství, jemuž poskytl osobní záštitu předseda Českého svazu pivovarů a sladoven Ing. František Šámal. V průběhu diskuse promluvil advokát JUDr. Robert Neruda o obchodní soutěži malých a velkých pivovarů a o tlaku řetězců, ředitelka legislativy Ministerstva průmyslu a obchodu JUDr. Jitka Rybová zmínila rozšiřující se ochranu spotřebitele a advokát a ředitel Ústavu práva a právní vědy JUDr. Luděk Lisse popsal stávající praxi výměnných obalů na pivo (kegů) a jejich právní konsekvence.

3. listopadu 2015 proběhl na Právnické fakultě další kulatý stůl, pořádaný ve spolupráci s Asociací žen právniček a pod záštitou předsedkyně Sdružení rodinně právních a opatrovnických soudců JUDr. Libuší Kantůrkovou, tentokrát pod názvem Aktuální problémy práva rodiny. Přítomní široce zastoupení odborníci se shodli na tom, že se rodina zásadně proměnila a že přílišná právní regulace rodinných vztahům neprospívá. Hovořilo se také o střídavé péči a vlivu nálezů Ústavního soudu na rozšíření zájmu o ni. Střídavá péče však není pro všechny děti vhodná, zejména starší děti ji často odmítají a měla by se podle závěrů přítomných vždy zastavit před dveřmi jediné školy.

 5. listopadu 2015 pokračoval v angelo Hotelu na Smíchově program PPP konferencí Ochrana slabší strany, spolupořádané Vysokou školou podnikání a práva. V úvodu této konference vystoupil JUDr. Josef Baxa s teorií o tom, že kdo hledá ochranu u soudu, je z podstaty slabší stranou, právo by však mělo být srozumitelné bez nutno překladu pomocí právníka. Prof. Karel Eliáš vysvětlil, že k ochraně slabší strany je třeba závažného důvodu, neboť podstatou je vyrovnávání zbraní. JUDr. Pavla Fučíková se zamýšlela nad spravedlností a konstatovala, že co se jednomu zdá spravedlivé, může být nespravedlivé pro druhého.

11. listopadu 2015 proběhl v hotelu Beseda kulatý stůl zaměřený na vysoce aktuální téma elektronické evidence tržeb. Návrh nových daňových povinností obhajovala náměstkyně ministra financí Mgr. Simona Hornochová, podle níž je zavedení elektronické evidence a kontrolních hlášení DPH podmínkou odpovědného výběru daní. Podle doc. Karla Havlíčka z Asociace malých a středních podnikatelů však přijetím navrhované právní úpravy hrozí zvýšení administrativní zátěže malých a středních podnikatelů. Mgr. Petra Vrábliková z ČAK namítla nebezpečí prolomení advokátní povinnosti mlčenlivosti, což však podle náměstkyně ministra z návrhu zákona nevyplývá.

12. listopadu 2015 následovala v hotelu Olšanka na Žižkově konference Aktuální otázky insolvenčního práva, kterou spolupořádala Soudcovská unie ČR. V jejím průběhu vystoupili s diskusními příspěvky např. soudce Nejvyššího soudu JUDr. Zdeněk Krčmář, soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. František Kučera a JUDr. Tomáš Braun, advokáti JUDr. Lenka Vidovičová nebo JUDr. Luděk Lisse nebo prezident Asociace insolvenčních správců a advokát JUDr. Michal Žižlavský.

18. listopadu 2015 se konal v hotelu Beseda kulatý stůl nazvaný Právní otázky myslivosti, který navázal na velmi úspěšnou premiéru v loňském roce. Účastníci akce, která proběhla pod záštitou místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Ing. Zdeňka Škromacha, probírali zejména problematiku přeměny honebních pozemků na nehonební, náhradu škody způsobené zvěří a na zvěři, nošení zbraně a dlouho odkládanou novelu zákona o myslivosti.

19. listopadu 2015 uspořádala Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha konferenci nazvanou Vzdělávání ve veřejné správě, jejíž odbornou část zaštítil náměstek ministra vnitra pro státní službu Ing. Josef Postránecký, který se také konference osobně zúčastnil. Bývalá senátorka Mgr. Alena Gajdůšková vystoupila s příspěvkem, v němž osvětlila, proč v některých případech museí být úředník osobně statečný a říci jasné ne požadavku občana, bývalá ministryně kontroly Ing. Květoslava Kořínková, CSc., hovořila o prognózách vzdělávání ve veřejné správě a Ing. Barbora Kubešová osvětlila roli Nejvyššího kontrolního úřadu v oblasti vzdělávání.

19. listopadu 2015 následoval v Rezidenci primátora hlavního města Prahy tradiční Právnický salon, tentokrát pod titulem Právo, kvóty, diskriminace. V úvodním vystoupení vysvětlil JUDr. Karel Havlíček historický vývoj kvót i jejich možnosti a limity, ústavní soudce JUDr. Tomáš Lichovník poté pohovořil o ústavním testu diskriminace. Místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala osvětlil podstatu diskriminace v soukromém právu, brněnský vysokoškolský pedagog prof. JUDr. Josef Bejček popsal diskriminaci jako cestu k rovnosti ve výsledku. Bývalý premiér Ing. Mirek Topolánek porovnal individuální svobodu a kolektivní neodpovědnost a pražský pedagog prof. JUDr. Michal Skřejpek se podíval na diskriminaci jako na historickoprávní fenomén.

23. listopadu 2015 v hotelu Olšanka pokračoval hlavní program workshopem zaměřeným na Aktuální otázky rozhodčího řízení, pořádaný ve spolupráci s Advokátní kanceláří prof. Dr. Alexandera J. Bělohlávka, který se také spolu s prof. Naděždou Rozehnalovou podílel na moderování jednotlivých panelů. Workshop se zaměřil zejména na procesní standardy rozhodčího řízení a na interakci rozhodčího řízení a obecných soudů. V diskusi vystoupili například soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Ladislav Derka nebo advokáti a rozhodci JUDr. Alena Bányaiová, JUDr. Brigita Pašková, JUDr. Jitka Mothejzíková, JUDr. Otakar Švorčík, JUDr. Jaromír Císař nebo JUDr. Bohuslav Klein. Diskutující se shodli na negativním dopadu judikatury Nejvyššího soudu do arbitrážní problematiky a nemístné aplikace občanského soudního řízení.

26. listopadu 2015 proběhl již tradičně v kavárně Adria Právnický klub, tentokrát zaměřený na Svobodu projevu a její meze. Úvodních vystoupení se ujali ústavní soudce JUDr. Tomáš Lichovník, který hovořil o autocenzuře uvnitř každého člověka, a prof. Michal Skřejpek, jenž rozebral urážku na cti a historicky silnější efekt vázaného slova před slovem volným. JUDr. Roman Fiala v následné diskusi uvedl, že protipólem svobody slova je čest, a JUDr. Ladislav Derka navrhl svobodu slova ještě rozšířit, nikoliv zužovat. Advokát JUDr. Petr Toman hovořil o sepjetí svobody slova a ochrany osobnosti a soudkyně Krajského soudu v Plzni a bývalá ústavní soudkyně JUDr. Vlasta Formánková dospěla k závěru, že tím, co dnes Evropany spojuje, je katalog lidských práv.

27. listopadu 2015 se uskutečnil v Paláci Dunaj, vzdělávacím středisku ČAK, další workshop, kterému udělil záštitu předseda ČAK JUDr. Martin Vychopeň, tentokrát pod názvem Aktuální problémy civilního procesu. Hlavním diskutujícím na této akci byl JUDr. Roman Fiala, jemuž zdatně sekundovali čerstvý ústavní soudce JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Nejvyššího soudu JUDr. Ljubomír Drápal a předseda Vrchního soudu JUDr. Jaroslav Bureš. V diskusi dále vystoupili například Mgr. František Korbel, doc. Alena Macková nebo prof. Alena Winterová. V průběhu workshopu účastníci slavnostně přivítali pětidílný soudcovský komentář Občanské soudní řízení, který v průběhu let 2014 a 2015 vydalo nakladatelství Havlíček Brain Team pod autorským vedením JUDr. Jaromíra Jirsy.

30. listopadu 2015 proběhl v sídle ČAK v Kaňkově paláci kulatý stůl spolupořádaný Českou advokátní komorou zaměřený na Limity dozoru státního zastupitelství. Reprezentativně navštívené akce se zúčastnili např. předseda ČAK JUDr. Martin Vychopeň, nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová, ústavní soudci prof. Jan Musil, prof. Jaroslav Fenyk, prof. Dagmar Císařová, advokáti JUDr. Petr Toman, JUDr. Robert Němec, JUDr. Jiří Hartman nebo předseda Městského soudu v Praze JUDr. Libor Vávra. Účastníci shodně zdůraznili odlišnou roli obhájce, soudce a státního zástupce v trestním procesu a podpořili nutnost vzájemné komunikace a společného vzdělávání jednotlivých profesních skupin.

1. prosince 2015 se pražském sídle Justiční akademie v Hybernské ulici uskutečnila další konference pořádaná ve spolupráci s Exekutorskou komorou ČR, nazvaná Exekuce jako strategie odpovědného vymáhání. V úvodním projevu prezidentka Exekutorské komory ČR JUDr. Pavla Fučíková vysvětlila nelehkou situaci, v níž se soudní exekutoři v současné době nacházejí. Toto téma dále ve svých příspěvcích rozvíjeli například soudce Nejvyššího soudu JUDr. Zbyněk Poledna, místopředsedkyně Krajského soudu v Praze JUDr. Martina Kasíková, soudce Krajského soudu v Brně, pobočka Jihlava JUDr. Jaroslav Mádr nebo soudce Okresního soudu ve Vsetíně Mgr. Pavel Punčochář. Řada vystupujících konstatovala klesající efektivitu exekucí i rostoucí kritický tlak veřejnosti, který negativně působí na vymahatelnost práva.

3. prosince 2015 zakončila program PPP 2015 konference Starostové, primátoři a hejtmani mezi paragrafy, již zaštítili ministr vnitra Milan Chovanec a předseda Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek. O nelehké situaci představitelů obcí a samosprávných celků, jejich osobní odpovědnosti a zvyšující se míře kriminalizace hovořili v průběhu konference primátor města Teplice a senátor Jaroslav Kubera, advokáti JUDr. Tomáš Sokol, JUDr. Petr Toman, soudci JUDr. Jan Sváček, JUDr. Ladislav Hejtmánek a Mgr. Petr Franc nebo soudní znalec prof. JUDr. Vladimír Smejkal.

Pražský právnický podzim podpořila řada institucí, subjektů i advokátních kanceláří. Na tomto místě nelze vyjmenovat všechny partnery, uvedeme proto alespoň ty významnější: Soudcovská unie ČR, ČAK, Magistrát hl. města Prahy, Exekutorská komora ČR, Vysoká škola podnikání a práva, společnost PPF, Wolters Kluwer, Advokátní kancelář JUDr. Michala Žižlavského, společnost Salzgitter Mannesmann, Česká asociace věřitelů a společnost IVECO Czech Republic. Mediální podporu projektu PPP poskytly Lidové noviny a časopisy Soudce a Rodinné listy, které také průběžně uveřejňují záznamy podstatných částí nejzajímavějších vystoupení a diskusí.

 

 

k_exe_1.jpg   k_insolvence_1.jpg   k_ochrana_1.jpg
         
k_starosta_1.jpg   w_civil_1.jpg   w_rozhodce_1.jpg

 

log.jpg