Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Skripta > Hromadné žaloby

Hromadné žaloby  • SKRIPTA SKČP - V. Středočeský právnický den - Insolvence (před covidem - v pandemii - po covidu)       
  • SKRIPTA SKČP - Právnický klub - Tolerance (ústavní a právní pojetí)
  • SKRIPTA SKČP - Právnický klub – Krizová doba a „nový normál“
  • SKRIPTA SKČP - Kulatý stůl Soudcovská etika
  • SKRIPTA SKČP - Hromadné žaloby pracovní sympozium
  • SKRIPTA SKČP - Konference Home office

Připravujeme:

  • SKRIPTA SKČP - Konference Fenomén ESG
  • SKRIPTA SKČP - Pracovní sympozium Pes a právo 
  • SKRIPTA SKČP - Sympozium Sousedské vztahy z pohledu soudní praxe

Objednávejte na našem E-shopu

Skripta SKČP jsou novým pilotním projektem Stálé konference českého práva v roce 2022. Jejich cílem je rozšiřovat myšlenky, které zaznívají na konferencích, sympoziích, kulatých stolech a dalších prezenčních akcích Stálé konference českého práva, i mimo přirozeně (kapacitními důvody či v nedávné době a nepochybně i v budoucnosti krizovými opatřeními) omezený okruh účastníků, s nimiž se můžeme při těchto akcích reálně setkávat.

Principem ediční řady Skripta SKČP je zaznamenat průběh jednotlivých akcí, zachovat autentický ráz přednesů a jen s nezbytnou mírou redakčních zásahů, jež umožní odstranit v mluvě se vyskytující zkratky, pleonasmy, přeřeknutí a další pochopitelné nedostatky (což je naprosto neodmyslitelné zejména u formátů diskusního typu, jakými jsou především kulaté stoly a Právnický klub), představit nezkresleně a pokud možno v plném rozsahu příspěvky těch, kteří se aktivně účastní akcí jako referenti, koreferenti, startéři rozprav či diskutující. Účastníci akcí Stálé konference českého práva jsou na začátku každé akce upozorňováni, že příspěvky jsou zaznamenávány a budou publikovány v rámci informací o akcích s výjimkou pasáží, které vystupující případně označí jako části neurčené ke zveřejnění. Z tohoto důvodu redakce ediční řady provádí jen nejnutnější korektury podle přepisu mluveného slova.

Skripta SKČP jsou určena k širokému využití ve vědecké, odborné, osvětové i legislativní práci formou citací, parafrází i obecně čerpání nových zdrojů umožňujících orientaci v právních i filozofickoprávních otázkách, které jsou na akcích Stálé konference českého práva traktovány. Jsou adresována právníkům všech profesí, médiím, agenturám, studentům i dalším zájemcům o předmětné otázky, v neposlední řadě též zákonodárcům a legislativcům, neboť reprezentují širokou škálu názorů zaznívajících ve společenském diskursu k důležitým otázkám práva de lege lata i de lege ferenda.

Příspěvky přednesené na všech akcích Stálé konference českého práva vnímáme jako prvky mozaiky veřejné diskuse o právu, jejímž záměrem je zlepšovat úroveň českého právního řádu, šířit právní osvětu a vést permanentní kritickou rozpravu se snahou o zvyšování právního vědomí ve společnosti.