Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Vyšlo v našem nakladatelství > V nedávné době jsme vydali

V nedávné době jsme vydaliHana Lenghartová
Mediátorka aneb každý má svou pravdu

Z čeho čerpá zapsaný mediátor výkonu své činnosti v mediaci během těch stovek a tisíců »odmediovaných« hodin? Především z originality každé mediační kauzy a jejích účastníků. Mediace nabízí účastníkům konfliktu větší smysl.
Soudit se není žádné umění, to dá každý!“ tvrdí advokátka a mediátorka Kateřina Švajcrová. V plném rozsahu to platí pro práci autorky této publikace Hany Lenghartové. Těch „odmediovaných“ hodin má za sebou vskutku požehnaně. A s nimi také stovky a tisíce příběhů, jež se svými klienty doslova
prožila. Když se rozhodla své zkušenosti knižní formou sepsat, nezpronevěřila se ovšem závazku povinné mediátorské mlčenlivosti. Čtenář se na stránkách této výjimečné povídkové knihy propojené ústředním, lehce načrtnutým osudem mediátorky, nesetkává s jakýmsi přepisem reality, nýbrž s beletristickým zpracováním příběhů, jež jsou inspirovány mediátorskou praxí.
Ty literární příběhy jsou dramatické i každodenní, tragické i úsměvné, jsou v nich skryty velké události i banální anekdoty běžného života. Hana Lenghartová přináší na knižní trh „mediátorské soudničky“ nového typu. Čtou se jedním dechem.

 

Daniela Kovářová, Karel Havlíček
Judikatura práva rodiny – druhý doplněk 2024

Knižní vydání souboru zásadních aktuálních rozhodnutí českých soudů zaměřených na právo rodiny, jak konstatuje iniciátorka projektu a prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová, v našich krajích prakticky neexistuje – jediná dosažitelná publikace je desetiletí stará a dotýká se jen vztahů rodičů a dětí. Publikace „Judikatura práva rodiny – druhý doplněk“ navazuje na první a druhou publikaci ediční řady a zahrnuje části nazvané Rodičovství, otcovství a mateřství, Participační práva dětí, Výživné, Procesní otázky, Společné jmění manželů, Úprava styku, Majetkové otázky práva rodiny a Domácí násilí. Přesahuje tedy hranice samotného oboru rodinného práva a přináší široké spektrum odpovědí.

Každé zařazené rozhodnutí z produkce Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu je označeno registračním číslem a populárním názvem, obsahuje přesnou informaci o zdroji s datem vydání i spisovou značkou. Kniha obsahuje na sedm desítek rozhodnutí, jež jsou vybavena soubory právních vět a zásadních argumentů a stručnými popisy případů. Zájemcům je určena i zevrubná informace o organizaci, cílech a možnostech Unie rodinných advokátů.

Lukáš Kaucký
Franz Josef Strauss

Neúprosný běh dějin se nezastavil ani před taktickými obraty bavorského ministerského předsedy a diplomovaného historika Franze Josefa Strausse. A přesto žádný jiný německý politik, kromě Konrada Adenauera a Willyho Brandta, tak neovlivnil dějiny Spolkové republiky jako tento konzervativní intelektuál z Mnichova. Syn řezníka, který se chtěl původně stát učitelem historie, se na tvorbě německých dějin přímo podílel. Přeměna Bavorska ze zemědělské země v nejvyspělejší region střední Evropy je nerozlučně spojena s jeho jménem.
Kniha je rozsahem, pojetím a způsobem zpracování určena všem, kteří se chtějí dozvědět více podrobností o dramatickém a aktivitou naplněném životě významného evropského politika, muže, který vskutku ovlivnil nejen dějiny své země, nýbrž i kontinentu a celého světa.

PhDr. Lukáš Kaucký (1982) vystudoval obor historie se specializací na moderní světové dějiny na Filozofické fakultě UK.
K hlavním oblastem jeho dlouhodobého odborného zájmu patří dějiny Spolkové republiky Německo, evropské integrace a vztahů mezi USA, Ruskem a Čínou.
Od října 2019 je českým velvyslancem v Bulharsku; v letech 2014–2019 působil na pozici náměstka ministra zahraničních věcí – primárně měl v gesci rozvoj vztahů se zeměmi východní Asie, jihovýchodní Asie a subsaharské Afriky.
V minulosti pracoval na Úřadu vlády v kabinetu vicepremiéra pro ekonomiku, v Evropském parlamentu na pozici vedoucího kanceláře europoslance.

 

SKRIPTA SKČP
redakce Karel Havlíček

V. Středočeský právnický den - Insolvence (před covidem - v pandemii - po covidu)     
Právnický klub - Tolerance (ústavní a právní pojetí)
Právnický klub – Krizová doba a „nový normál“
Kulatý stůl Soudcovská etika
Hromadné žaloby pracovní sympozium
Konference Home office (právní a společenské souvislosti)
Fenomén ESG a jeho dopady do fungování organizací

 

ve spolupráci s WOMEN FOR WOMEN o. p. s.
informační publikace Chraňme rodinu (stručný průvodce krizí rodinných vztahů)


Daniela Kovářová, Karel Havlíček

Judikatura práva rodiny – první doplněk 2023

Knižní vydání souboru zásadních aktuálních rozhodnutí českých soudů zaměřených na právo rodiny, jak konstatuje iniciátorka projektu a prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová, v našich krajích prakticky neexistuje – jediná dosažitelná publikace je desetiletí stará a dotýká se jen vztahů rodičů a dětí. Publikace „Judikatura práva rodiny – první doplněk“ navazuje na první publikaci ediční řady a zahrnuje části nazvané Rodičovství, otcovství a mateřství, Participační práva dětí, Výživné, Procesní otázky, Společné jmění manželů, Úprava styku, Osvojení a pěstounství, Majetkové otázky práva rodiny a Domácí násilí. Přesahuje tedy hranice samotného oboru rodinného práva a přináší široké spektrum odpovědí. Každé zařazené rozhodnutí z produkce Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu je označeno registračním číslem a populárním názvem, obsahuje přesnou informaci o zdroji s datem vydání i spisovou značkou. Kniha obsahuje na sedm desítek rozhodnutí, jež jsou vybavena soubory právních vět a zásadních argumentů a stručnými popisy případů. Navazuje na první soubor judikátů publikovaných v roce 2022 v knize Judikatura práva rodiny. Kniha je doplněna seznamem veškerých judikátů komplexního edičního souboru Judikatura práva rodiny. Zájemcům je určena i zevrubná informace o organizaci, cílech a možnostech Unie rodinných advokátů.

Petr Salava

Zápisky o válce koronavirové a veselé vzpomínky na dobu, kdy svět o covidu ani netušil

Petr Salava, populární diskžokej, producent zábavných pořadů a koncertů, zkušený rozhlasový a televizní moderátor, ale též tvůrce fenoménu doby, známý nejširší veřejnosti, rozšířil svou úspěšnou loňskou knihu o více než dvacet dalších vzpomínek a zážitků a ve formě sloupků, které měly původně časopisecké určení, komentuje vtipně, vážně, nostalgicky i s notnou dávkou optimismu způsob, jakým se mimořádně aktivní a pandemií k nezvyklému prožívání dlouhých týdnů a měsíců odsouzený člověk může s touto situací vyrovnávat, ale hlavně vzpomíná na krásné časy, kdy "svět o covidu ani netušil". Čtenář se opět sejde s desítkami populárních osobností hudební, divadelní a filmové scény a prožije s nimi příhody veselé i vážné.

Basařová, G., Šavel, J., Basař, P., Basařová, P., Brož, A.

Pivovarství / teorie a praxe výroby piva - 3. doplněné a upravené vydání

Kolektiv autorů navázal na obě dnes již rozebrané a velmi poptávané edice této zásadní publikace v oboru a výsledkem je třetí, doplněné a upravené vydání.
Autoři opět doplnili jednotlivé kapitoly o aktuální informace týkající se nových technologií, zařízení a vědeckých poznatků včetně odkazů na nové
zdroje informací. Osvědčená struktura publikace však zůstává zachována.

Basařová, G., Šavel, J., Basař, P., Basařová, P., Brož, A.

Pivovarství / teorie a praxe výroby piva

Základní dílo v oboru, používané jako vysokoškolská učebnice, encyklopedický pomocník sládků a dalších pivovarských odborníků a neocenitelná studnice poznatků pro nadšence z řad laické veřejnosti. V šestnácti bohatě ilustrovaných, příklady, grafy, tabulkami a dalšími pomocnými materiály vybavených kapitolách pojednává o celém procesu výroby piva. To vše je doplněno stovkami odkazů na další tuzemskou i zahraniční literaturu a rejstříkem s více než 3000 položek. Kniha je svým rozsahem a pojetím určena studentům bakalářského, magisterského a doktorského studia pivovarství, dále pivovarským odborníkům a v neposlední řadě i zájemcům z řad laické veřejnosti, kteří se chtějí o tradičním českém oboru dozvědět více podrobností.

Kovářová, D. a kol.

Judikatura rodinného práva

Exkluzivní výběr klíčové soudní judikatury pro oblast práva rodiny sestavil a zpracoval s právními větami kolektiv opírající se o činnost Unie rodinných advokátů, vedený prezidentkou a zakladatelkou tohoto odborného zapsaného spolku D. Kovářovou, která je renomovanou expertkou v této oblasti. Výběr zahrnuje judikaturu z těchto okruhů: Otcovství a mateřství, Participační práva dítěte, Péče jednoho rodiče, společná a střídavá péče, Procesní otázky, Společné jmění manželů, Trestné činy v rodině, Únosy dětí, Úprava styku, Výkon rozhodnutí, Výživné. Publikace je určena soudcům, advokátům a dalším zainteresovaným odborníkům, ale též spolkům zabývajícím se problematikou rodinných vztahů a samotným rodičům, manželům a partnerům.

Kamila Balounová

Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (úvahy nad novou právní úpravou)

Analýza právního postavení tlumočníka a překladatele, mezinárodní a česká úprava práva na tlumočení a překlad, komparace předchozí a současné právní úpravy tlumočnictví a překladatelství v České republice a přehled úpravy této oblasti v řadě zemí Evropy. To vše shrnuje aktuální publikace, jejíž přehledná struktura umožňuje snadné praktické použití. Kniha je vybavena seznamem použitých zdrojů a přehledem českých, mezinárodních a evropských právních předpisů.

Jiří Kozák

Složitost a nahodilost práva

Publikace J. Kozáka „Složitost a nahodilost práva“ přináší zajímavý teoretický, filozofický a historický pohled na proces formování právního řádu jako specifického komplexního společenského normativního modelu, který je založen na požadavku závaznosti opřeném o systém právních
a společenských sankcí, ale – jak zdůrazňuje autor – také o vzájemný konsenzus, sdílená očekávání a důvěru v to, že bude dodržován.

Publikace se člení do tří částí:

Od mýtu k čisté právní vědě
Moderní a postmoderní transformace práva
Postmoderní právo jako komplexní systém

Tuto sestavu završuje závěrečná část nazvaná Návrat k liberálnímu pozitivnímu právu. Autor se opírá o bohatou literaturu a stovky odkazů. „Bonbónkem“ knížky jsou úvahy o významu nahodilosti v právu a o jejich řetězení ve složitý komplexní normativní systém. Publikace je doplněna přehledem použitých zdrojů.

Jarmila Veselá a kol.

Insolvence data - názory - predikce

Kolektiv autorů pod vedením Jarmily Veselé je tvořen předními představiteli oboru z řad akademických odborníků (ekonomických a právnických) i z praxe insolvenčních soudců, insolvenčních správců a advokátů, nechybějí ani hlasy ze sféry magistrátní, bankovní, sociologické či politické. Práce se opírá o rozsáhlá statistická data a je doplněna řadou grafů, tabulek, map a dalších prvků. Sleduje především vývoj insolvenčního práva a praxe v letech 2008–2020, obsahuje však též pasáže, které umožňují proniknout hlouběji k podstatě a proměnám materie. 

Petr Salava

Zápisky o válce koronavirové

Tak nám začal nový rok 2021 a všichni si přejeme, abychom co nejdříve zapomněli na ten předchozí. Kvůli zavřeným divadlům a zákazu kulturních a sportovních akcí teď mám více času, a tak jsem si řekl, že budu zapisovat nejrůznější situace, které život přináší.
Takto vyjadřuje na začátku své nové knihy autorský záměr Petr Salava, populární diskžokej, producent zábavných pořadů a koncertů, zkušený rozhlasový a televizní moderátor, ale též tvůrce fenoménů doby, známý nejširší veřejnosti. Ve více než stovce sloupků, které měly původně časopisecké určení, komentuje vtipně, vážně, nostalgicky i s notnou dávkou optimismu způsob, jakým se mimořádně aktivní a pandemií k nezvyklému prožívání dlouhých týdnů a měsíců odsouzený člověk může s touto situací vyrovnávat.

Skripta SKČP

Ediční řada Skripta SKČP zaznamenává průběh jednotlivých akcí, zachovává autentický ráz přednesů s jen nezbytnou mírou redakčních zásahů, jež umožní odstranit v mluvě se vyskytující zkratky, pleonasmy, přeřeknutí a další pochopitelné nedostatky. Představuje nezkresleně a pokud možno v plném rozsahu příspěvky těch, kteří se aktivně účastní akcí jako referenti, koreferenti, startéři rozprav či diskutující.