Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Vyšlo v našem nakladatelství > V nedávné době jsme vydali

V nedávné době jsme vydaliLukáš Kaucký
Franz Josef Strauss

Neúprosný běh dějin se nezastavil ani před taktickými obraty bavorského ministerského předsedy a diplomovaného historika Franze Josefa Strausse. A přesto žádný jiný německý politik, kromě Konrada Adenauera a Willyho Brandta, tak neovlivnil dějiny Spolkové republiky jako tento konzervativní intelektuál z Mnichova. Syn řezníka, který se chtěl původně stát učitelem historie, se na tvorbě německých dějin přímo podílel. Přeměna Bavorska ze zemědělské země v nejvyspělejší region střední Evropy je nerozlučně spojena s jeho jménem.
Kniha je rozsahem, pojetím a způsobem zpracování určena všem, kteří se chtějí dozvědět více podrobností o dramatickém a aktivitou naplněném životě významného evropského politika, muže, který vskutku ovlivnil nejen dějiny své země, nýbrž i kontinentu a celého světa.

PhDr. Lukáš Kaucký (1982) vystudoval obor historie se specializací na moderní světové dějiny na Filozofické fakultě UK.
K hlavním oblastem jeho dlouhodobého odborného zájmu patří dějiny Spolkové republiky Německo, evropské integrace a vztahů mezi USA, Ruskem a Čínou.
Od října 2019 je českým velvyslancem v Bulharsku; v letech 2014–2019 působil na pozici náměstka ministra zahraničních věcí – primárně měl v gesci rozvoj vztahů se zeměmi východní Asie, jihovýchodní Asie a subsaharské Afriky.
V minulosti pracoval na Úřadu vlády v kabinetu vicepremiéra pro ekonomiku, v Evropském parlamentu na pozici vedoucího kanceláře europoslance.

 

SKRIPTA SKČP
redakce Karel Havlíček

V. Středočeský právnický den - Insolvence (před covidem - v pandemii - po covidu)     
Právnický klub - Tolerance (ústavní a právní pojetí)
Právnický klub – Krizová doba a „nový normál“
Kulatý stůl Soudcovská etika
Hromadné žaloby pracovní sympozium
Konference Home office (právní a společenské souvislosti)
Fenomén ESG a jeho dopady do fungování organizací

 

ve spolupráci s WOMEN FOR WOMEN o. p. s.
informační publikace Chraňme rodinu (stručný průvodce krizí rodinných vztahů)


Daniela Kovářová, Karel Havlíček

Judikatura práva rodiny – první doplněk 2023

Knižní vydání souboru zásadních aktuálních rozhodnutí českých soudů zaměřených na právo rodiny, jak konstatuje iniciátorka projektu a prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová, v našich krajích prakticky neexistuje – jediná dosažitelná publikace je desetiletí stará a dotýká se jen vztahů rodičů a dětí. Publikace „Judikatura práva rodiny – první doplněk“ navazuje na první publikaci ediční řady a zahrnuje části nazvané Rodičovství, otcovství a mateřství, Participační práva dětí, Výživné, Procesní otázky, Společné jmění manželů, Úprava styku, Osvojení a pěstounství, Majetkové otázky práva rodiny a Domácí násilí. Přesahuje tedy hranice samotného oboru rodinného práva a přináší široké spektrum odpovědí. Každé zařazené rozhodnutí z produkce Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu je označeno registračním číslem a populárním názvem, obsahuje přesnou informaci o zdroji s datem vydání i spisovou značkou. Kniha obsahuje na sedm desítek rozhodnutí, jež jsou vybavena soubory právních vět a zásadních argumentů a stručnými popisy případů. Navazuje na první soubor judikátů publikovaných v roce 2022 v knize Judikatura práva rodiny. Kniha je doplněna seznamem veškerých judikátů komplexního edičního souboru Judikatura práva rodiny. Zájemcům je určena i zevrubná informace o organizaci, cílech a možnostech Unie rodinných advokátů.

Petr Salava

Zápisky o válce koronavirové a veselé vzpomínky na dobu, kdy svět o covidu ani netušil

Petr Salava, populární diskžokej, producent zábavných pořadů a koncertů, zkušený rozhlasový a televizní moderátor, ale též tvůrce fenoménu doby, známý nejširší veřejnosti, rozšířil svou úspěšnou loňskou knihu o více než dvacet dalších vzpomínek a zážitků a ve formě sloupků, které měly původně časopisecké určení, komentuje vtipně, vážně, nostalgicky i s notnou dávkou optimismu způsob, jakým se mimořádně aktivní a pandemií k nezvyklému prožívání dlouhých týdnů a měsíců odsouzený člověk může s touto situací vyrovnávat, ale hlavně vzpomíná na krásné časy, kdy "svět o covidu ani netušil". Čtenář se opět sejde s desítkami populárních osobností hudební, divadelní a filmové scény a prožije s nimi příhody veselé i vážné.

Basařová, G., Šavel, J., Basař, P., Basařová, P., Brož, A.

Pivovarství / teorie a praxe výroby piva - 3. doplněné a upravené vydání

Kolektiv autorů navázal na obě dnes již rozebrané a velmi poptávané edice této zásadní publikace v oboru a výsledkem je třetí, doplněné a upravené vydání.
Autoři opět doplnili jednotlivé kapitoly o aktuální informace týkající se nových technologií, zařízení a vědeckých poznatků včetně odkazů na nové
zdroje informací. Osvědčená struktura publikace však zůstává zachována.

Basařová, G., Šavel, J., Basař, P., Basařová, P., Brož, A.

Pivovarství / teorie a praxe výroby piva

Základní dílo v oboru, používané jako vysokoškolská učebnice, encyklopedický pomocník sládků a dalších pivovarských odborníků a neocenitelná studnice poznatků pro nadšence z řad laické veřejnosti. V šestnácti bohatě ilustrovaných, příklady, grafy, tabulkami a dalšími pomocnými materiály vybavených kapitolách pojednává o celém procesu výroby piva. To vše je doplněno stovkami odkazů na další tuzemskou i zahraniční literaturu a rejstříkem s více než 3000 položek. Kniha je svým rozsahem a pojetím určena studentům bakalářského, magisterského a doktorského studia pivovarství, dále pivovarským odborníkům a v neposlední řadě i zájemcům z řad laické veřejnosti, kteří se chtějí o tradičním českém oboru dozvědět více podrobností.

Kovářová, D. a kol.

Judikatura rodinného práva

Exkluzivní výběr klíčové soudní judikatury pro oblast práva rodiny sestavil a zpracoval s právními větami kolektiv opírající se o činnost Unie rodinných advokátů, vedený prezidentkou a zakladatelkou tohoto odborného zapsaného spolku D. Kovářovou, která je renomovanou expertkou v této oblasti. Výběr zahrnuje judikaturu z těchto okruhů: Otcovství a mateřství, Participační práva dítěte, Péče jednoho rodiče, společná a střídavá péče, Procesní otázky, Společné jmění manželů, Trestné činy v rodině, Únosy dětí, Úprava styku, Výkon rozhodnutí, Výživné. Publikace je určena soudcům, advokátům a dalším zainteresovaným odborníkům, ale též spolkům zabývajícím se problematikou rodinných vztahů a samotným rodičům, manželům a partnerům.

Kamila Balounová

Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (úvahy nad novou právní úpravou)

Analýza právního postavení tlumočníka a překladatele, mezinárodní a česká úprava práva na tlumočení a překlad, komparace předchozí a současné právní úpravy tlumočnictví a překladatelství v České republice a přehled úpravy této oblasti v řadě zemí Evropy. To vše shrnuje aktuální publikace, jejíž přehledná struktura umožňuje snadné praktické použití. Kniha je vybavena seznamem použitých zdrojů a přehledem českých, mezinárodních a evropských právních předpisů.

Jiří Kozák

Složitost a nahodilost práva

Publikace J. Kozáka „Složitost a nahodilost práva“ přináší zajímavý teoretický, filozofický a historický pohled na proces formování právního řádu jako specifického komplexního společenského normativního modelu, který je založen na požadavku závaznosti opřeném o systém právních
a společenských sankcí, ale – jak zdůrazňuje autor – také o vzájemný konsenzus, sdílená očekávání a důvěru v to, že bude dodržován.

Publikace se člení do tří částí:

Od mýtu k čisté právní vědě
Moderní a postmoderní transformace práva
Postmoderní právo jako komplexní systém

Tuto sestavu završuje závěrečná část nazvaná Návrat k liberálnímu pozitivnímu právu. Autor se opírá o bohatou literaturu a stovky odkazů. „Bonbónkem“ knížky jsou úvahy o významu nahodilosti v právu a o jejich řetězení ve složitý komplexní normativní systém. Publikace je doplněna přehledem použitých zdrojů.

Jarmila Veselá a kol.

Insolvence data - názory - predikce

Kolektiv autorů pod vedením Jarmily Veselé je tvořen předními představiteli oboru z řad akademických odborníků (ekonomických a právnických) i z praxe insolvenčních soudců, insolvenčních správců a advokátů, nechybějí ani hlasy ze sféry magistrátní, bankovní, sociologické či politické. Práce se opírá o rozsáhlá statistická data a je doplněna řadou grafů, tabulek, map a dalších prvků. Sleduje především vývoj insolvenčního práva a praxe v letech 2008–2020, obsahuje však též pasáže, které umožňují proniknout hlouběji k podstatě a proměnám materie. 

Petr Salava

Zápisky o válce koronavirové

Tak nám začal nový rok 2021 a všichni si přejeme, abychom co nejdříve zapomněli na ten předchozí. Kvůli zavřeným divadlům a zákazu kulturních a sportovních akcí teď mám více času, a tak jsem si řekl, že budu zapisovat nejrůznější situace, které život přináší.
Takto vyjadřuje na začátku své nové knihy autorský záměr Petr Salava, populární diskžokej, producent zábavných pořadů a koncertů, zkušený rozhlasový a televizní moderátor, ale též tvůrce fenoménů doby, známý nejširší veřejnosti. Ve více než stovce sloupků, které měly původně časopisecké určení, komentuje vtipně, vážně, nostalgicky i s notnou dávkou optimismu způsob, jakým se mimořádně aktivní a pandemií k nezvyklému prožívání dlouhých týdnů a měsíců odsouzený člověk může s touto situací vyrovnávat.

Skripta SKČP

Ediční řada Skripta SKČP zaznamenává průběh jednotlivých akcí, zachovává autentický ráz přednesů s jen nezbytnou mírou redakčních zásahů, jež umožní odstranit v mluvě se vyskytující zkratky, pleonasmy, přeřeknutí a další pochopitelné nedostatky. Představuje nezkresleně a pokud možno v plném rozsahu příspěvky těch, kteří se aktivně účastní akcí jako referenti, koreferenti, startéři rozprav či diskutující.